Meppen – Vakantieoord De Bronzen Emmer wil (nog) meer gaan inzetten op duurzaamheid en een nieuwe natuurlijke speelvoorziening realiseren. De gemeente Coevorden gaf groen licht voor de volgende stap, waardoor een provinciale subsidie aangevraagd kan worden. De subsidie komt uit het programma Vitale Vakantieparken Drenthe, een samenwerking tussen de Drentse gemeenten, Recreatieschap Drenthe, Hiswa/Recron en de provincie Drenthe.

Goede plannen

De subsidie hoort bij het zogeheten REX-programma dat recreatieondernemers met goede plannen wil ondersteunen. De plannen moeten gericht zijn op kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid voor bestaande parken en nieuw te starten projecten. Met de goedkeuring van de gemeente kan de Bronzen Emmer verder met de plannen en de definitieve subsidieaanvraag. Uiteindelijk volgt er een provinciaal besluit over de toekenning.

Aantrekkelijke parken

Wethouder Steven Stegen is enthousiast over de ontwikkelingen op het vakantieoord. “De Bronzen Emmer draagt al sinds jaar en dag bij aan een positieve toeristische impuls in de gemeente. Mooi om te zien hoe zij bezig zijn met de toekomst en welke stappen ze daarin ondernemen.” Net als vele andere gemeenten in Drenthe werkt ook Coevorden aan de vitaliteit van haar vakantieparken, die aantrekkelijk zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en werkgelegenheid in de gemeente. Met rond de twintig parken in de gemeente Coevorden is het een grote klus. Stap voor stap komen alle parken de komende jaren aan bod. Met een extra impuls voor de ondernemers die zelf hard werken aan hun vitaliteit en met aandacht voor de minder vitale parken.

Aandacht voor minder vitale parken

Een aantal vakantieparken is in de loop der jaren minder ‘vitaal’ voor recreatief gebruik geworden. Hierdoor dragen deze parken steeds minder bij aan recreatie en toerisme. Samen met eigenaren van de parken en huisjes gaat de gemeente aan de slag om dit te veranderen en om duidelijkheid te scheppen. Het permanent wonen op een park is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Er wonen mensen illegaal permanent op recreatieparken en soms is er sprake van sociale problematiek, van criminaliteit en/of ondermijning.

Net als de andere Drentse gemeenten is ook Coevorden inmiddels met een aantal parken in gesprek. Met enkele parken en eigenaren van vakantiehuisjes gaat de gemeente in gesprek om te kijken of permanent bewonen gewenst is en zo ja, of dit mogelijk is. Dit hangt af van factoren als de recreatieve functie van het gebied en de ligging ten opzichte van belangrijke natuur of een dorp. Maar ook of de vakantiehuisjes eenvoudig geschikt te maken zijn voor permanente bewoning. Het gaat dan met name over de wettelijke regels vanuit het Bouwbesluit en over (brand)veiligheid.

Foto: Bronzen Emmer.