Dalerpeel – Dalerpeel heeft het voornemen om een herdenkingsmonument aan de oorlog te plaatsen, net als vele plaatsen in de regio. Het idee kwam mede voort uit de nalatenschap van Dalerpeler Berend Kikkert. Hij is geboren op 10 juni 1923 en overleed op 2 juni 2019.

Kikkert gaf aan, dat ook Dalerpeel de oorlog had meegemaakt. Dat er verdriet en onzekerheid is geweest onder bewoners. En dat onderduikers ook welkom waren in het dorp. Hij vond dat ook Dalerpeel een plaats van herdenken verdiende.

Een werkgroep is is hier inmiddels al maanden mee aan de slag. In goed overleg is besloten dat alleen de Tweede Wereldoorlog herdenken niet voldoende is. Het wordt een locatie waar aan alle oorlogen, wanneer en waar ook ter wereld, kan wordt gedacht en herdacht.

In november vorig jaar had de werkgroep ‘Dalerpeel in oorlogsjaren’ de mogelijkheid om haar ideeën voor te leggen aan de gemeente Coevorden. De gemeente keurde het voorstel én de locatie goed, verwelkomde het initiatief van harte en zodoende is bevestigd dat aan de Oranjestraat in Dalerpeel, bij de vlaggenmast, een monument wordt geplaatst.

Inmiddels is achter de schermen veel werk verzet. De werkgroep bezocht begin maart een steenhouwerij om zich te laten inspireren en ideeën uit te wisselen. Het bleek een vruchtbaar bezoek, want naar aanleiding daarvan is de opdracht verstrekt. Er is een plattegrond van het te realiseren parkje gemaakt en van daaruit kan de werkgroep verder aan de slag. Zo krijgt het monument een centrale plaats, voorzien van twee vlaggenmasten. Daarnaast spreekt de werkgroep de wens uit dat er herdenkingen zullen plaatsvinden, wellicht in samenwerking met de basisschool in het dorp. Het idee wordt ondersteund door Plaatselijk Belang Dalerpeel en de Hervormde Kerk in Dalerpeel.

De laatste informatie over de plannen en de uitvoering staat op www.dalerpeelinoorlogsjaren.nl.