Dalen – De werkgroep Wonen van Dorpsbelangen Dalen hield vandaag een zeer geslaagde inloopbijeenkomst over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen in Dalen. Belangstellenden liepen af en aan in MFC De Spinde. Er waren presentaties van projectontwikkelaars. Voorbeelden zijn de Caspershof, de locatie Brouwer en de plannen voor de Drift. Ideeën en wensen waren welkom. Ook was er informatie vanuit de gemeente Coevorden en Domesta. Daarnaast was er open huis in het voormalige SKW-gebouw.

De Drift

JHB Vastgoed Beheer presenteerde de plannen voor de Drift, zoals die er momenteel uit zien. Jeroen Hoekstra: “Het gaat om het terrein van de voormalige waterzuivering. In samenwerking met de gemeente en de provincie hebben we naar de mogelijkheden gekeken en inmiddels hebben we een beeldkwaliteitsplan laten maken. Het bassin blijft intact, het water kan worden benut voor bijvoorbeeld de tuin en de ruimte ernaast wordt ingericht als techniekruimte. Op het bassin wordt beton aangebracht waarop ruimte is voor de realisering van drie studio’s voor de verhuur. Daarnaast komen er elf wooneenheden. Aan de ene kant krijgen de koopwoningen een industriële vormgeving, aan de andere kant komen enkele moderne schuurwoningen.” Duurzaamheid en zelfvoorzienend wonen staat voorop. Bij het bassin kan een kas worden gemaakt waar de toekomstige bewoners hun eigen groente kunnen telen.