Dalen – De werkgroep Duurzaam Dalen en de gemeente Coevorden dienen voor 1 april samen een subsidieaanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gaat om een subsidie voor een proeftuin aardgasvrije wijk, waarmee Dalen kan omschakelen van aardgas naar groengas in combinatie met een warmtepomp. Dat levert grote besparingen op voor de gasrekening en draagt positief bij aan het milieu.

In Dalen is de werkgroep Duurzaam Dalen op veel fronten actief. Vanuit de Dorpsvisie, die het dorp onder leiding van Dorpsbelangen Dalen opstelde, zijn verschillende werkgroepen gevormd.

Duurzaam Dalen richt zich in het bijzonder op energie, klimaatbestendigheid en voorlichting over deze thema’s. Dalen wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit sluit goed aan bij de gemeentelijke doelstellingen en past heel goed bij de proeftuin.

Enthousiasme

Peter Gras van Duurzaam Dalen is enthousiast: “Het past goed bij wat we in Dalen willen en waarmee we bezig zijn. Dalen is heel actief en vanuit het hele proces met de dorpsvisie kwam naar voren dat een zeer groot deel van de inwoners zich wil inzetten voor een duurzamer Dalen. Het zou geweldig zijn als we deze proeftuin mogen beginnen.”

Welk deel van Dalen aardgasvrij moet worden is nog niet bekend. “We moeten kijken waar mensen enthousiast zijn en wat een geschikte buurt is, we gaan proberen om de hele dorpskern Dalen mee te nemen.”

Ook wethouder Jeroen Huizing wil graag de proeftuin naar de gemeente halen. “Het zou geweldig zijn om met Dalen proeftuin te zijn. We kunnen hiervan veel leren voor de rest van de gemeente én een mooie bijdrage leveren aan een duurzame gemeente. Het is één van de projecten waarmee we onze doelstellingen voor het klimaat willen halen. Ik vind het belangrijk dat onze gemeente op een haalbare en betaalbare manier aardgasvrij wordt. Deze proeftuin kan ons hierbij helpen.”

In 2018 startte het ministerie met de eerste ronde van 27 proeftuinen. Het doel is om uiteindelijk 100 proeftuinen te realiseren.

Wie meer wil weten over aardgasvrije wijken kan HIER allerlei informatie lezen.

Lees ook:

Werkgroep Duurzaamheid wil Dalenaren inspireren