Dalen – In Dalen is de projectgroep ‘Nei Naoberschap Dalen’ vanuit de werkgroep ‘Zorg van Elkaar’ van Dorpsbelangen  Dalen opgericht. De projectgroep bestaat uit, Albertje Wilting, Henk van der Wal, Ina Venema en Ieneke Bouwers. Hoewel veel mensen in Dalen elkaar wel kennen, maar zij komen er door eigen activiteiten en werkzaamheden niet altijd aan toe om naar elkaar om te kijken.

Toch zijn mensen wel bereid elkaar te helpen. Uit het onderzoek van de dorpsvisie bleek, dat veel mensen niet weten waar zij  kunnen aankloppen als zij hulp nodig hebben. Inmiddels heeft de projectgroep een brochure gemaakt, die huis aan huis wordt afgegeven en opgehaald. Leden van de projectgroep koppelen hulpvragen aan een passende vrijwilliger. Hulpvragen kunnen betrekking hebben om bijvoorbeeld het doen van boodschappen, vervoer naar huisarts, ziekenhuis, een praatje maken en koffiedrinken, samen activiteiten ondernemen, wandelen, ondersteuning bij studie en klusjes. Het gaat niet om professionele hulp, die hoort bij de professionals.

Voor informatie en aanmelding als vrijwilliger: Albertje Wilting, 06-13965444 en Ieneke Bouwers, 06-12591176 of via e-mail: neinaoberschapdalen@outlook.com.

Bron: www.samendalen.nl.