Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Dalen – Woertstraat 8: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Erm – Molenstraat 2: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Oosterhesselen – tegenover Kloppertsweg 1: voor het hebben van een schuilhut voor paarden (aanvraag)

Geesbrug – Handelsstraat 11 B: voor het bouwen van een kantoorpand (verleend)

Aalden – Aelderstraat 49: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Coevorden – Krimweg 60: voor het kappen van een beuk (aanvraag)

VIA (Versneller Innovatieve Ambities) 2021 ontwikkelingsprojecten

VIA (Versneller Innovatieve Ambities) 2021 Softwareontwikkeling

Dalen – Hoogehaar 15/15a en Burg. Ten Holteweg 39: voor bouwen van stallen, bedrijfswoningen en revisie milieu (ontwerpbeschikking)

Coevorden – Leen Heskamstraat ong.: voor het bouwen van een 2^1 kap woning (verlenging)

Gees – Dorpsstraat 65: voor het kappen van een kastanje (verleend)

Coevorden – ten zuiden van Padhuis Europaweg: voor het kappen van een esdoorn (aanvraag)

Coevorden – Van Heutszsingel 108: voor het kappen van een kastanje (aanvraag)

Erm – Oostereind 5: voor het hebben van een bed & breakfast (verleend)

Coevorden – Commiezenweg ong.: voor het bouwen van een woning (verleend)

Sleen – Brink 16, 17 en 18 : voor het kappen van een eik (aanvraag)

Zwinderen – Markeweg 18: voor het hebben van een bed & breakfast (verleend)

Coevorden – Nieuwe Dijk 2a: voor het plaatsen van een elektriciteitshuisje (verlenging)

Dalen – Verbindingsweg 13: voor het kappen van een esdoorn (aanvraag)

Holsloot – Den Hool 6: voor het slopen en bouwen van een woning (verleend)

Coevorden – De Holwert 12: voor het kappen van 2 eiken (verleend)

Sleen – Dingspelstraat 22: voor het kappen van een beuk (aanvraag)

Dalen – Wetteringlaan (nieuwbouw Caspershof): voor het kappen van 10 lindes, 3 eiken, 1 kastanje en 1 spar (verleend)

Coevorden – Van Leeuwenhoek 4: voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor geluid

Gemeente Coevorden: voor het aanplanten van bomen (verleend), Katshaarweg Coevorden, Schapendijk Zweeloo

Openbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Vechtstromen – gewijzigde agenda

Besluit algemeen bestuur waterschap Vechtstromen over algemene regels over samenstelling, taak en werkwijze van commissies

Coevorden – Weijerswold ong.: voor het wijzigen van de bestemming van agrarisch bijgebouw naar wonen (aanvraag)

Risicogebied wolvenschade

Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

Coevorden – Anne Franklaan 9: voor het plaatsen van een dakraam (slaapkamer) (aanvraag)

Coevorden – Anne Franklaan 9: voor het plaatsen van een dakraam (cv/washok) (aanvraag)

Coevorden – Burg Gautiersingel ong.: voor het wijzigen van de bestemming naar 9 woningen (aanvraag)

Erm – De Brinken 1: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Subsidieregeling Frisse start na corona provincie Drenthe

Geesbrug – Luchiesweg 2: voor de oprichting van een loods ten behoeve van opslag voor werktuigen en inerte goederen zoals stro, houtkrullen en enig zakgoed voor gebruik binnen de inrichting

Oosterhesselen – Wethouder K. Schepersweg 2A: voor het veranderen van een melkveehouderij door het plaatsen van een mestsilo

Provincie Drenthe – Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen, N34/Ermerweg – Emmen-West