Coevorden – Harry Kiewiet kreeg woensdagmiddag een bijzonder compliment van Water Natuurlijk Vechtstromen voor zijn onvermoeibare inzet voor de bescherming van allerlei diersoorten in Het Stroomdal. Hij brengt vele vrije uren door in het veld. Daar heeft hij nauw contact met medewerkers van Waterschap Vechtstromen om de leefomstandigheden van onder meer ijsvogels, vleermuizen en otters te verbeteren.

Harry is een zeer actief natuurliefhebber, die mensen overhaalt om ook actief in de natuur bezig te zijn en natuurbeschermer te worden. Al vele jaren maakt hij deel uit van de weidevogelbeschermers. Hij is de oprichter van de ijsvogelwerkgroep van natuur- en milieuvereniging Het Stroomdal, actief in onder andere de gemeente Coevorden.

Harry besteedt jaarlijks honderden uren aan het onderhouden en maken van de ijsvogelwanden en oeverzwaluwwanden en het observeren van de ijsvogels. Afgelopen jaar vlogen meer dan vijftig jonge ijsvogels uit de door hem gemaakte broedwanden. Hij legt hun leven vast op prachtige foto’s en filmpjes en hij geeft regelmatig lezingen over de ijsvogel.

Water Natuurlijk Vechtstromen deelt eens per twee jaar op Nationale Complimentendag een compliment uit aan een persoon of organisatie. Hiermee wil Water Natuurlijk Vechtstromen aandacht en waardering schenken aan een onderscheidend burgerinitiatief op het gebied van duurzaam natuur- en waterbeheer. Water Natuurlijk liet dit compliment vergezeld gaan van een oorkonde en een wisselkunstwerk: een prachtig keramiekbeeld dat de natuur en het water symboliseert. Dit beeld is gemaakt door kunstenares Myrte van Dijk uit Emmen Het kunstwerk toont een blauwgroene libel die de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water symboliseert. De uitreiking vond plaats aan de Burgemeester Van der Lelysingel in Coevorden.