Coevorden – De geschiedenis verbindt Coevorden en Groningen. In 2022 is het 350 jaar geleden dat het rampjaar 1672 zich voltrok. Toen werden Groningen en Coevorden onder leiding van generaal Carl von Rabenhaupt, ontzet van de bisschop van Münster, beter bekend als Bommen Berend.

In Groningen wordt elk jaar op 28 augustus werd het Groningens Ontzet gevierd. Aan het jubileumjaar 2022 besteden beide steden extra aandacht. In Coevorden gebeurt dat mede in het kader van Coevorden Culturele gemeente van Drenthe.

Ondertekening

Bij het Kasteel vond woensdagmiddag de ontvangst plaats door Von Rabenhaupt en Mijndert van der Thijnen, de laatste speelde een cruciale rol in het rampjaar. In het Kasteel werd woensdagmiddag de samenwerking tussen beide steden vastgelegd. Met de ganzenveer ondertekenden burgemeester Bert Bouwmeester, voorzitter Harrie van Ham en bestuurslid Richard van Rijssen van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken uit Groningen de samenwerkingsovereenkomst, juist op de sterfdag van Carl von Rabenhaupt. Vorig jaar werd op die dag een krans gelegd op de plek in de hervormde kerk, waar ooit het graf van Von Rabenhaupt was.

Schoolmeester Mijndert van der Thijnen hielp destijds Von Rabenhaupt met een geniaal plan. De vesting was ingenomen door de legers van Bommen Berend. Van der Thijnen zorgde voor biezenbruggen om de grachten over te steken en het kasteel te heroveren. Zoals Van der Thijnen vanmiddag zei: “De biezenbruggen over de gracht, dat had ik toch mooi bedacht. Groningen en Coevorden gaan nu hand in hand en ondertekenen vandaag dit convenant.”

Coevorden en Groningen trekken voortaan samen op en zoeken samenwerking met Munster, waarvoor een bezoek staat gepland in september.

Plannen

Roelie Lubbers-Hilbrands, zij heeft het voortouw in de organisatie van evenementen tijdens Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe, gaf uitleg: “Wij gaan de activiteiten op elkaar afstemmen, zodat belangstellenden zowel naar Groningen en Coevorden gaan. We zorgen voor aanvullende evenementen.” Studenten van Academie Minerva in Groningen maken kunstwerken op basis van het rampjaar. Zowel in Groningen als Coevorden worden deze tentoongesteld. “Verder wordt in Coevorden een project opgezet voor het jeugdtheater Bommen Berend en komt er een speciaal muziekstuk. Daarnaast gaan we aan de slag met een wandel-, fiets- en ruiterpad tussen de Rabenhauptstraat in Groningen en de Rabenhauptstraat in Coevorden. Het plan is ook om een herdenkingspenning uit te brengen.”

Opening Culturele Gemeente

Inmiddels is duidelijk wanneer de opening van Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe plaatsvindt: dat is tijdens de Garnizoensdag in augustus 2021.