Coevorden – De cliëntenraad van zorgorganisatie Cosis, De Inloop en Thuisondersteuning had vanmiddag een kennismakingsgesprek met burgemeester Renze Bergsma. In de cliëntenraad kunnen cliënten en hun naasten meedenken en meepraten over de zorg en de ontwikkelingen binnen Cosis. De cliëntenraad was naderhand zeer te spreken over het bezoek en waardeerde de toegankelijkheid van de burgemeester.

Eerst was er een voorstelrondje, waarna in een uitermate ontspannen sfeer in het Inloophuis aan de Wilhelminasingel werd gesproken over Cosis, de activiteiten in het inloophuis en de resultaten die met het werk worden behaald. Aanwezig waren zowel cliënten als leidinggevenden. Onder andere Carla Wesseling had een bijzonder verhaal. Zij doet allerlei vrijwilligerswerk. Eerder had zij ambulante begeleiding, maar sinds twee jaar staat zij geheel op eigen benen. “Dat is erg fijn, gelukkig kan ik wel altijd terugvallen op de medewerkers.”

Van voetbal tot kerk

Het ging niet alleen over zorg, maar er was ook een geanimeerd gesprek over voetbal. Jitse van der Vinne, lid van de cliëntenraad en van het platform gehandicaptenberaad vertelde Bergsma over de speciale tribune voor blinden bij FC Emmen. Jitse is in principe bij elke thuiswedstrijd van FC Emmen aanwezig. Daarnaast sprak Jitse over het zebrapad in de Wilhelminasingel. “Het is dan wel aangepast, maar het is niet erg prettig om daar over te steken gezien het drukke verkeer.”

Henri Werink voelt zich zeer betrokken bij de Stadskerk en vroeg de burgemeester naar de stand van zaken. Die liet weten dat het kerkbestuur in gesprek is over de toekomst van de kerk. Nu de Protestantse Gemeente een feit is, worden de kerkdiensten gehouden in de Singelkerk. Voor de Stadskerk wordt een passende functie gezocht.

Annegreet van ‘t Hul vroeg zich af hoe hoog het onderwerp inclusie op de agenda van de gemeente staat. “Iedereen moet immers kunnen meedoen.” Daarop zei Bergsma, dat daaraan wel degelijk aandacht wordt besteed. Annegreet stelde bovendien de vraag hoeveel mensen met een beperking bij de gemeente werken. Bergsma zegde toe navraag te doen. “Er werken zo’n driehonderd mensen en ik heb nog niet met iedereen kennisgemaakt.”

Tot slot kreeg Renze Bergsma de vraag wat verbeterpunten kunnen zijn in de gemeente. “Het mag hier en daar wel wat veiliger. Verder wordt de stad opgeknapt, maar we zijn nog niet klaar. Daarnaast moeten we aandacht blijven geven aan gezondheid.” Ook duidde hij op de sociaal-maatschappelijke problematiek die hier en daar speelt.

“Wat ik mooi vind aan deze gemeente is dat de bevolking zo divers is. In de stad is dat het geval en elk dorp heeft z’n eigen identiteit.”

Bergsma nodigde de cliëntenraad uit voor een bezoek aan het gemeentehuis, waar hij het gezelschap graag wil ontvangen. Ook kunnen de leden van de cliëntenraad een deel van een raadsvergadering bijwonen.