Coevorden – De Oranjewijk heeft sinds kort een buurtvereniging. Spiksplinternieuw, want er was eerder niet zo’n vereniging. De oprichting werd afgelopen zaterdag gevierd met de Burendag, waarop als handeling een bankje werd onthuld door wethouder Steven Stegen.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Alidus Veenhoven, secretaris Eme van der Weg, penningmeester John Koops en Gezinus Kok namens de activiteitencommissie. “Eenmaal per drie maanden”, vertelt Veenhoven, “is er een buurtbijeenkomst waarop ook Domesta, Maatschappelijk Welzijn, de gemeente en de politie vertegenwoordigd zijn. Op die bijeenkomsten komt van alles aan de orde.” De bestuursleden sommen op: “Van losse tegels tot verkeerszaken en groenonderhoud tot vragen over woningen.”

Veenhoven: “Van het een kwam het ander. Ik was al wel aanspreekpunt. Ik ben immers geboren en getogen ‘Over de brugge’. Er werd een verkeersmeting gedaan op de Nordhornerstraat, het Zorgindicatiefonds hield een onderzoek naar verbeterpunten in de wijk en er waren allerlei ideeën. De vraag was vervolgens wie de uitvoering op zich zou nemen. Via het stimuleringsfonds van de gemeente hebben we een aanvraag voor subsidie gedaan en dat werd gehonoreerd.”

Uiteindelijk werd besloten een vereniging op te richten om de zaken in eigen hand te houden en zo schreef Buurtvereniging Oranjewijk zich in bij de Kamer van Koophandel. “Ik praat teveel, dus ik moest maar voorzitter worden”, lacht Veenhoven. Eme leek het secretariaat wel wat, John wilde wel penningmeester worden en Gezinus wil graag hand- en spandiensten verrichten.”

Er ontstonden allerlei projecten in ideeën. Zo zijn verbodsbordjes geplaatst voor hondenpoep en is de website www.oranjewijkcoevorden.nl in de lucht.

AED

Verder kon inmiddels een AED worden aangeschaft dankzij de Vriendenloterij, inclusief verzekering en onderhoud gedurende vijf jaar. Die AED komt binnenkort bij Snackbar Royal te hangen. “We zijn nu bezig om zieltjes te winnen voor een reanimatiecursus. We hebben al een paar kandidaten, maar meer zijn welkom. Door dit project kwam ik terecht bij Hartslag”, vertelt Veenhoven.

Een vraag was hoe je de wijkbewoners bereikt. De bevolking bestaat voor maar liefst 70 tot 80 procent uit ouderen. Er zijn toen folders verspreid en de vereniging ging aan de slag met een buurt-app.

Activiteiten

De dames uit de wijk hadden maandelijks al een activiteitenmiddag op de derde donderdag van de maand. Dat wil de buurtvereniging graag uitbreiden. Momenteel wordt gebruik gemaakt bij het clubgebouw van de jeu de boulesvereniging aan de Nordhornerstraat. Mogelijk kunnen wijkbewoners in de toekomst terecht in de nog te realiseren gemeenschappelijke ruimte op het terrein van De Voorde/Eendrachtshof.

Oversteek

Er is contact met De Voorde om in de Eendrachtstraat een oversteek te maken voor onder meer de bewoners van de Eendrachtshof. Zo kunnen wijkbewoners veiliger oversteken.

Gemeente

Op zes plekken zijn inmiddels zeven bankjes geplaatst. Dat is in overleg met de gemeente gerealiseerd, omdat de bankjes in de gemeente zoveel mogelijk uniform moeten zijn. John Koops wijst daarbij op de goede samenwerking met de gemeente.

Wel is er nog een aandachtspunt. “Wij ruimen als bewoners de buurt op en doen dat afval in een vuilnisbak. Het zou mooi zijn als de gemeente die af en toe leegt, maar dat is de gemeente niet van plan. Maar wij ruimen wel het vuil op in de openbare ruimte.”

Naamloos straatje

Achter de Eendrachtstraat en Beatrixlaan is een naamloos straatje. De buurtvereniging wil die straat graag een naam geven en schreef daarom tijdens de Burendag een prijsvraag uit. “Er zijn zeker dertig inzendingen gedaan”, zo weet Eme van der Weg. Binnenkort wordt bekend welke naam deze straat krijgt.

Foto: zittend v.l.n.r. Steven Stegen, Alidus Veenhoven, John Koops; staand Gezinus Kok (links) en Eme van der Weg (eigen foto Buurtvereniging Oranjewijk Coevorden).