Coevorden – Stichting Synagoge Coevorden presenteert op zondag 4 oktober het boek ‘Nog 12 wilden onderduiken’. De presentatie vindt plaats in zalencentrum De Loo aan de Looweg. Het Joodse leven in Coevorden voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en het onderduikverhaal van Izak Kan komen in het boek aan bod. Gezien de coronamaatregelen is de presentatie alleen voor genodigden. Na 4 oktober is het boek te koop in de synagoge en de ReadShop in Coevorden.

Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de kinderen van Izak Kan, die speciaal voor deze gelegenheid uit Israël willen overkomen als de omstandigheden rond het coronavirus dit toelaten.

Korte inhoud

Over het Joodse leven in Coevorden is nog weinig geschreven en het verhaal van Izak Kan over zijn onderduikperiode is uniek voor de gemeente. Tot nu toe was weinig bekend over het leven van de in Coevorden wonende Joden en de verhouding tussen Joden en niet-Joodse Coevordenaren vlak voor en tijdens de bezetting. Dit boek maakt veel duidelijk over de leefwijze van de Coevorder Joden in de eerste helft van de twintigste eeuw. Maar ook over wie onderdoken en waar de Joodse Coevordenaren onderdoken en wie hen daarbij hielpen. Van de 142 Joden die in 1942 in Coevorden woonden, hebben zeventien personen de Holocaust overleefd. Wat waarschijnlijk de oorzaak was van het feit dat maar zo weinig Joden in Coevorden de Holocaust overleefden, wordt beschreven in dit boek. Maar ook welke Coevordenaar zich vooral heeft ingezet om deze mensen te helpen om een onderduikadres te vinden en hoe het de onderduikers verging tijdens de bezetting.

De schrijvers

Izak Kan is geboren op 21 december 1919 in Coevorden en overleden in 2005 in Israël. Hij vertrok na de bevrijding in 1946 naar Palestina. Daar begon Izak een nieuw leven in de kibboets nabij Dovrat. Hij trouwde en stichtte een gezin. In de jaren 1970 besloot hij zijn onderduikverhaal op papier te zetten.

Dirkje Mulder-Boers (1950) promoveerde in 2020 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op haar onderzoek ‘De grens betrokken’. Sinds 2016 is zij bestuurslid van Stichting Synagoge Coevorden en doet veel onderzoek naar het leven van de Joodse bevolking in Coevorden, Drenthe en omgeving.