Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Schoonoord – Splittingstraat 4: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het kappen van een esdoorn en een eik

Dalen – Veenhuizerweg 4: besluit omgevingsvergunning: vergroting jongveestal

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 103: besluit omgevingsvergunning: legalisering schuur

Holsloot – Schoolstraat 16: ontheffing artikel 35 Alcoholwet

Gees – Schaapveensweg 16: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Noord-Sleen – weiland bij Markeweg 30: vergunning voor rommelmarkt De Vlinderhof

Wezup – Wezuperstraat 20: ontwerpbeschikking omgevingsvergunning: uitbreiding vergister naar 36000 ton met in hoofdzaak niet-bedrijfseigen input en opwekking groengas

Dalen – Veenhuizerweg 4: besluit omgevingsvergunning: wijziging verleende vergunning voor bouw bedrijfswoning

Coevorden – Thorbeckestraat 3: ontwerpbeschikking omgevingsvergunning: bouw kinderopvang (brandveilig gebruik)

Dalen – Broekkampsdijk 15: melding in kader activiteitenbesluit omgevingsvergunning: verandering bedrijf

Geesbrug/Gees/Zweeloo – besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee zwarte elzen Johan Poststraat en twee lijsterbessen Lijsterbeslaan Geesbrug, een eik Goringdijk Gees, een esdoorn Klooster Zweeloo

Gees – Tilweg 28: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Sleen – Bontekoestraat ong.: besluit omgevingsvergunning: bouw woning

Coevorden – Van Limburg Stirumstraat 7: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: wijziging uitrit

Aalden – Aelderhooghe 1: vergunning voor Zomer Festival Aalden

Erm – Ermerzand 71: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing recreatiewoning

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: besluit omgevingsvergunning: actualisering vergunning

Coevorden – Friesestraat 57: vergunning voor tijdelijke plaatsing steiger

Coevorden – Vincent van Goghstraat 13: vergunning voor tijdelijke plaatsing container

Oosterhesselen – Rister 12: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: vervanging kozijnen

Provincie

Vaststelling Besluit subsidieplafonds 2024

Waterschap

Aanvraag omgevingsvergunning van 21 mei 2024 voor bouw of wijziging steiger, Krimweg 92 Coevorden, waterloop WL 03177

Verleende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van drainage op de percelen in gemeente Dalen, en het aansluiten van drainage-uitmondingen op de rechteroever van waterloop WL03598, nabij de Burgemeester Ten Holteweg Dalen.

Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleg drainage in perceel en plaatselijk aanbrengen van zand op moerige gedeelten te Zwinderen.

Verleende omgevingsvergunning voor aanleg twee bodemvallen en bouw stuw met vispassage in waterlopen WL06712 en WL06715 (Geeserstroom)

Verleende omgevingsvergunning voor plaatsing en instandhouding solarpaal nabij stuw/inlaat Emmerland (DK24426) nabij Achter het Kanaal ’t Haantje