Coevorden – Voor het invullen van formulieren is de bibliotheek Coevorden een nauwe samenwerking aangegaan met de Stichting Invulbrigade. De getrainde vrijwilligers van de invulbrigade bieden hulp en directe ondersteuning bij het invullen van formulieren.

Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur is de invulbrigade aanwezig in Bibliotheek Coevorden. De vrijwilligers helpen dan iedereen die moeite heeft met het invullen van formulieren of met het indienen van aanvragen. Zij bieden op afspraak hulp bij onder andere het invullen van belastingpapieren, het aanvragen van uitkeringen en kwijtscheldingen en zaken rond de gemeentelijke belastingen. De vrijwilligers van de invulbrigade zijn actief voor de groep mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.

De invulbrigade heeft daarnaast elke donderdagmiddag een regulier spreekuur (invulhulp) in samenwerking en bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Dit is ook op afspraak.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan voor de woensdagmorgen of donderdagmiddag via 06-19835657 of door het sturen van een e-mail naar stginvulbrigadegemeentecoevorden@hotmail.com.

Het doen van belastingaangifte of het aanvragen van een uitkering of toeslagen aanvragen kan best lastig zijn. Vooral omdat veel aanvragen (digitaal) formulieren ingevuld moeten worden. De bibliotheek helpt daarom graag mee bij digitale overheidszaken, zij denkt mee en geeft informatie waarmee klanten verder kunnen. Daarvoor is het IDO – het Informatiepunt Digitale Overheid.