Coevorden/Schoonoord – De brief van de gemeente van 8 maart aan de bewoners van bungalowpark Wico aan de Slenerweg in Schoonoord heeft voor veel onrust gezorgd. Op het park staan bungalows, die in gebruik zijn door een mix van recreanten en permanente bewoners. Een aantal van de bewoners -gekleed in T-shirts met de tekst ‘WICO Woningnood’- toog vanavond naar de commissievergadering van de gemeenteraad om bij monde van Melanie Oostwoud hun ongenoegen te tonen.

“Sinds september 2022”, aldus Melanie Oostwoud, “ben ik eigenaar van een bungalow op het terrein van Wico. Tevoren heb ik uitgebreid onderzoek gedaan, maar nergens was iets te vinden over permanente bewoning. Toen werden we geconfronteerd met de gemeentelijke brief.” Daarin staat dat Wico wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke bestemming: recreatie. “Een duale bestemming, een combinatie van recreatie en wonen is niet toegestaan. We beëindigen de permanente bewoning”, schreef de gemeente aan de bewoners. Jarenlang is permanente bewoning gedoogd.

Vitale Vakantieparken

Sinds een paar jaar wordt gewerkt aan het provinciale project Vitale Vakantieparken Drenthe. Er wordt gekeken naar kansen tot het versterken van toeristische recreatieve verhuur. Door de parken naar een hoger niveau te brengen wordt een bijdrage geleverd aan een vitaler recreatiesector en versterking van Drenthe als vakantiebestemming.

Niet vitaal

Melanie Oostwoud zei tijdens haar betoog: “In 2017 is Wico beoordeeld als een niet-vitaal vakantiepark. Er is naast de woningen niets te vinden: geen zwembad, geen horeca of andere voorzieningen.” Zij stelde, dat de gemeente geen contact heeft gezocht met de eigenaar van de grond, mevrouw Janneke Lampe. Op het park is een gezamenlijke wens om permanente bewoning naast recreatie te laten bestaan. “De toon waarop gesprekken met de gemeente plaatsvonden waren best intimiderend. Een aantal mensen is bang geworden en hebben inmiddels hun biezen gepakt”, zei Oostwoud in een reactie op de woorden van Sandra Katerberg van het CDA.

Benieuwd naar switch

Irma Talens van de VVD stelde, dat heel andere verwachtingen zijn geschapen. “Ik ben beslist een voorstander van de plannen voor Vitale Vakantieparken, maar in 2018 is gesteld, dat Wico geen recreatieve functie heeft. Ik ben zeer benieuwd naar de switch in de beoordeling.” Zij had nog wel een vraag aan mevrouw Oostwoud: “Was u op de hoogte, dat de oorspronkelijke bestemming recreatie was en is?” vroeg zij. Melanie Oostwoud liet weten, dat in het koopcontract staat, dat de woning bedoeld is voor recreatie. Gezien de toen geldende situatie zag zij echter geen beletsel.

Communicatie en commotie

Thieno Nijenbanning van BBC2014 vroeg zich af of er gesproken is met mevrouw Lampe. Sandra Katerberg heeft de indruk, dat het schort aan communicatie tussen gemeente en eigenaren van de woningen. “Er zou in overleg een toekomstplan worden gemaakt. Het lijkt me dat dat niet is gebeurd”waarbij Irma Talens zich aansloot.

Wethouder Steven Stegen liet daarop weten, dat geprobeerd is gesprekken te voeren met mevrouw Lampe. “Het is niet gelukt om met haar in gesprek te komen.” Dat zorgde voor commotie vanaf de publieke tribune waarbij een van de aanwezigen de wethouder uitmaakte voor leugenaar.

Het is de bedoeling, dat de komende tijd wel gesprekken zullen plaatsvinden.