Watergraaf Stefan Kuks maakte vandaag bekend, dat de BoerBurgerBeweging (BBB) de meeste stemmen heeft gekregen tijdens de waterschapsverkiezingen. Nieuwkomer BBB komt met negen zetels in het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen.

Water Natuurlijk, tot op heden de grootste partij in het waterschapsbestuur, wordt met zeven zetels de tweede partij. De BVNL, de andere nieuwkomer, krijgt één zetel. 50 PLUS en de OuderenPartij hebben geen zetel bemachtigd en verdwijnen uit het waterschapsbestuur. De SGP kreeg ook ditmaal niet voldoende stemmen gekregen om gekozen te worden. De opkomst voor de waterschapsverkiezingen op woensdag 15 maart was 61,9 procent, dat was vier jaar geleden 53,2 procent. De uitslagen zijn nog niet definitief, niet alle uitslagen zijn binnen.

Uitslagen

Water Natuurlijk, 26,3%, 7 zetels; CDA, 11%, 2 zetels; AWP, 5,5%, 1 zetel; VVD, 7,5%, 2 zetels; 50PLUS, 2,7%, 0 zetels; ChristenUnie, 4,8%, 1 zetel; Ouderenpartij, 1,1%, 0 zetels; SGP, 2,9%, 0 zetels; BBB, 34,6%, 9 zetels; BVNL, 3,8%, 1 zetel.

Verdeling zetels

Het algemeen bestuur van Vechtstromen telt 27 zetels. Daarvan zijn er 23 zetels bestemd voor de categorie ingezetenen (kandidaten politieke partijen) en worden verdeeld op basis van de verkiezingsuitslag. Daarnaast zijn er vier zetels wettelijk gereserveerd voor de categorieën landbouw (twee zetels, aangewezen door LTO (land- en tuinbouw organisatie) en natuur (twee zetels, aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren).

Definitieve uitslag

Op donderdag 23 maart presenteren alle Nederlandse waterschappen de definitieve verkiezingsuitslag. Dit gebeurt voor waterschap Vechtstromen om 11.00 uur tijdens een openbare zitting van het stembureau in Almelo. Per partij wordt bekendgemaakt welke personen op basis van de verkiezingsuitslag recht hebben op een zetel in het algemeen bestuur. Het nieuwe algemeen bestuur wordt op woensdagavond 29 maart geïnstalleerd.