Coevorden/Zweeloo – Sinds de afgelopen dagen heeft Area te maken met een forse toestroom van inwoners op haar milieustraten. Inmiddels leidt dit tot situaties die onverantwoord zijn. Om inwoners en de medewerkers van Area te beschermen, doet Area het verzoek om alleen naar de milieustraat te komen als dit echt noodzakelijk is.

Regels

Als gevolg van de afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft Area de regels op haar vier milieustraten, waaronder Coevorden en Zweeloo, aangescherpt. De regels zijn: 1. kom alleen als dat noodzakelijk is; 2. houd afstand tot elkaar en de medewerkers; 3. één persoon per auto mag uitstappen; 4. er worden maximaal tien auto’s tegelijkertijd op het terrein toegelaten; 5. blijf in de auto zitten als u moet wachten. Alle personen dienen op minimaal twee meter afstand van elkaar te blijven. Daarnaast gelden algemene maatregelen als thuisblijven bij (lichte) klachten en niezen in de elleboog.

Onveilige situaties

Helaas worden de regels onvoldoende in acht genomen, waardoor onveilige situaties ontstaan voor zowel inwoners als medewerkers. Ook is er sprake van toenemende ergernis van inwoners over de lange wachtrijen. Area vraagt inwoners om die reden terughoudend te zijn in het bezoeken van de milieustraat. Hoewel er begrip is dat mensen juist nu hun zolder of schuur opruimen of in hun tuin aan het werk gaan, wil Area in de eerste plaats de veiligheid op de milieustraat waarborgen.

Area adviseert inwoners die hiertoe de mogelijkheid hebben, hun grof tuinafval tijdelijk in een hoek van de tuin op te slaan en hun grof huishoudelijk afval nog even te bewaren. Inwoners voor wie dit onmogelijk is en bij wie onoverkomelijke problemen zouden ontstaan, kunnen op de milieustraat terecht. Met de inachtneming van dit verzoek kan Area haar milieustraten open en toegankelijk houden.