Coevorden – Coevorden zet in op een gezonde gemeente en zoekt naar nieuwe methoden die bijdragen aan de gezondheid van de inwoners. Vorige week schreef de gemeente 60-plussers aan met het aanbod om aan het beweegprogramma Powerful Ageing mee te doen.

Het gaat om een proef waaraan een kleine groep inwoners kan deelnemen. De proef is gericht op 60-plussers die moeite hebben met dagelijkse handelingen zoals traplopen en opstaan uit een stoel. Door hen een gerichte training aan te bieden wil de gemeente voorkomen dat ze extra Wmo-voorzieningen nodig hebben. Het animo was zo groot dat de vijftig beschikbare plekken binnen een dag ingevuld waren.

Uitbreiding

Vanwege het grote animo is de proef uitgebreid naar 75 plekken. Wie zich heeft aangemeld, krijgt een fittest en hoort daarna of hij/zij in aanmerking komt om ook daadwerkelijk aan de proef deel te nemen.

Spiervermogen

De Powerful Ageing training is twee keer per week en duurt 40 tot 50 minuten. De training is een wetenschappelijk onderbouwd programma, gericht op het vergroten van het explosieve spiervermogen van ouderen in de leeftijd van 60 tot en met 85 jaar. Het gaat om een mix van oefeningen uit het dagelijks leven. Dit gebeurt bij fysiotherapiepraktijk Medifast in Coevorden door geschoolde fysiotherapeuten.

Voor- en nameting

De 75 deelnemers krijgen gedurende veertien weken een training met een voor- en nameting. Deze periode wordt door de gemeente vergoed vanuit het Wmo-budget. Daarna kunnen deelnemers nog twee jaar doorgaan met de trainingen. Daarvoor wordt dan een kleine bijdrage gevraagd. Die bijdrage is gelijk aan het Wmo-abonnementstarief van 19 euro per maand. Mensen met een minimuminkomen kunnen dat doen via de Doe-Mee-Pas. De resultaten helpen bij het ontwikkelen van programma’s die bijdragen aan een betere zelfredzaamheid.