Coevorden – De gemeente stelt geld beschikbaar om de Stichting Synagoge Coevorden te ondersteunen in de de realisatie van Stolpersteine (struikelstenen) in de gemeente Coevorden. Er moeten nog 77 stenen worden geplaatst. De synagoge kan rekenen op ondersteuning tot maximaal de helft van de benodigde investering, een subsidiebedrag van maximaal 4.500 euro.

Stichting Synagoge Coevorden zet zich in om de verhalen van de Joodse gemeenschap in de gemeente Coevorden te vertellen. De voormalige synagoge aan de Kerkstraat is ingericht als museum en door middel van allerlei activiteiten wordt het Joodse leven in vele facetten getoond. De stichting zet zich ook in om Stolpersteine te plaatsen bij de voormalige woonhuizen van Joodse inwoners. Op deze manier wordt het Joodse leven en worden de namen van hen die in oktober 1942 werden weggerukt uit Coevorden blijvend in herinnering gebracht. Inmiddels is reeds een flink aantal stenen geplaatst.

Het bestuur van de stichting zet zich bij iedere plaatsing in om van dat moment een gedenkwaardige gebeurtenis te maken. Dat vraagt veel onderzoek naar de betreffende Joodse inwoners en de juiste woonhuizen. Ook doet de stichting onderzoek naar mogelijke nazaten uit binnen- en buitenland. Het is iedere keer een tijdrovende klus, zeker als iedere keer gezocht moet worden naar financiering. Enige zekerheid op dat vlak helpt de stichting. De financiële steun wordt mede op basis van een motie, die de raad in november 2019 indiende om geld beschikbaar te stellen.

De ondersteuning komt niet alleen van de overheid, maar ook deels door de samenleving wordt gedragen door middel van bijvoorbeeld sponsoring, fondsen of andere bijdragen.

De Stichting Synagoge Coevorden kan vanuit de gemeente rekenen op ondersteuning tot maximaal de helft van de benodigde investering. Het betreft een subsidiebedrag van maximaal 4.500 euro.