Coevorden – Het Kickstart Cultuurfonds heeft in dit bijzondere, moeilijke jaar voor de sector maar liefst 1.126 culturele instellingen kunnen ondersteunen met in totaal bijna 40 miljoen euro. Dat is maandag bekendgemaakt in een afsluitende bijeenkomst met de deelnemende fondsen/partners, onder wie demissionair OCW-minister Ingrid van Engelshoven.

Van de 1.707 aanvragen die in totaal zijn ingediend, kon ruim 65% worden gehonoreerd. De ondersteunde projecten zijn verspreid over het hele land, waaronder ook Theater Hofpoort, Museum Thijnhof en Stedelijk Museum Coevorden.

Bijdrage Hofpoort

In de afsluitende video (zie hieronder) vertellen diverse ondersteunde musea, theaters, muziekpodia en producenten wat de bijdrage van Kickstart Cultuurfonds voor hen heeft betekend. Ook is daarin een bijdrage van Theater Hofpoort te zien.

Noodfonds

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk noodfonds dat sinds juli 2020 producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters ondersteunt bij coronagerelateerde kosten om publiek veilig te kunnen ontvangen. Het noodfonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. In 2020 werd 16 miljoen euro gedoneerd. Ook in 2021 is het fonds overstelpt met aanvragen voor de circa 23 miljoen euro die beschikbaar was. De laatste aanvraagronde voor alle categorieën is voorbij en het loket van het noodfonds is gesloten.

Afgelopen maandag nam demissionair OCW-minister Ingrid van Engelshoven de resultaten van het fonds in ontvangst. Onder de gehonoreerde aanvragers zijn veel aanvragers buiten de Randstad: 63 procent van het budget is terecht gekomen buiten Noord- en Zuid-Holland en Utrecht of betrof een project in meerdere provincies. De instellingen ontvangen geen meerjarige exploitatiesubsidie van het Rijk, maar zijn wel van grote waarde voor het culturele aanbod in Nederland en dus voor het Nederlandse publiek.

Kickstart Cultuurfonds is een unieke publiek-private samenwerking. Partners zijn de VriendenLoterij (voorheen BankGiroLoterij), VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation en werkt samen met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en private cultuurfondsen Stichting Droom en Daad, Fonds 21, Ammodo, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en Gravin van Bylandt Stichting. In 2020 was ook Fonds 1818 bij de samenwerking aangesloten.

Krachtenbundeling

In reactie op de nood in de cultuursector als gevolg van de coronacrisis bundelden zij vanaf juli 2020 hun krachten. Zo hoefden culturele instellingen slechts bij één loket aan te kloppen. Het tijdelijke noodfonds gaf de aanvragers binnen vijf weken een uitslag van hun aanvraag en betaalde de donaties vervolgens binnen een week uit. Die snelheid waardeerde de sector enorm, zo bleek ook uit onderzoek van het onafhankelijke bureau R2Research.

Het ministerie van OCW, dat al in 2020 tot de samenwerking toetrad, verhoogde in juli 2021 de subsidie nog eens met 3,5 miljoen euro, bedoeld om aanvragen te honoreren die anders puur om budgettaire redenen zouden zijn afgewezen. Met de aanvullende subsidie konden in het derde kwartaal van 2021 nog eens ruim 120 donaties extra worden gedaan.

Met de financiële steun zijn onder meer fysieke aanpassingen gedaan in gebouwen, is extra personeel ingezet, zijn voorstellingen en tentoonstellingen rendabel gemaakt om live te spelen of geschikt gemaakt voor streaming en zijn communicatiecampagnes voorbereid om publiek te informeren en weer te verleiden om kunst en erfgoed te bezoeken. Een overzicht van alle toekenningen is te vinden op www.kickstartcultuurfonds.nl/toekenningen.

Foto: screenshot.