Coevorden – “Wij willen geen giftig afvalwater van de NAM in delen van de gemeente”, dat lieten PAC en D66 weten in de raadsvergadering van dinsdag om daaraan toe te voegen: “Vandaag zal duidelijk worden hoe serieus BBC2014 opkomt voor de belangen van het buitengebied. Steunt zij onze motie of laat ze het weer voorbijgaan onder het mom dat de NAM prima te vertrouwen is? Als dat zo is dan zouden zijn zich eens moeten beraden in hoeverre zij er wel voor het buitengebied zijn en als zodanig bestaansrecht hebben”, haalde Irene Driehuis van het PAC uit.

Het plan van de NAM is om productiewater te injecteren in de lege gasvelden in Dalen en Oosterhesselen. Thieno Nijenbanning van BBC2014 stelde, dat de NAM belangrijk is voor deze regio. “De NAM heeft een veilige manier van werken”, zo vond hij. Irene Driehuis reageerde meteen door te zeggen, dat de NAM onder verscherpt toezicht staat van de SodM, Staatstoezicht op de Mijnen.

Driehuis: “De monitoring van de NAM klopt niet. Met de productie van water naast benzeen wordt jaarlijks 6 miljoen liter chemicaliën gedumpt. De NAM heeft onvoldoende alternatieven onderzocht, bovendien heeft winning van fossiele brandstoffen zijn langste tijd gehad. Inwoners van Drenthe hebben het recht om te weten hoe hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad van Coevorden staan tegenover het voornemen van de NAM om afvalwater in de bodem te injecteren.”

Door middel van de motie werd de gemeenteraad gevraagd een uitspraak te doen vóór of tegen het voornemen van de NAM te zijn. De opdracht aan het college zou zijn om zich met alle middelen te verzetten tegen het voornemen van de NAM voor injectie van afvalwater. De motie werd alleen gesteund door PPC en werd derhalve verworpen.

Wethouder Huizing zei in zijn reactie: “Als het gebeurt, moet het op een veilige manier. We willen eerst de milieueffectrapportage (MER) afwachten. Maar als we tegen injectie van afvalwater zijn, moeten we ook ‘nee’ zeggen tegen de oliewinning in Schoonebeek.” Lars Hoedemaker van D66 stelde nog, dat de NAM transparanter in haar uitingen zou zijn geweest als het onschuldige stoffen waren.