Dalen – De werkgroep en commissies Speeltuinen Dalen houden zaterdag 29 februari van 13.00 tot 15.00 uur een inloopmiddag op het veldje in het park aan de Stellingmolen en het veldje tussen de Kolkakkers en het Laveringsveen.

Buurtgenoten en andere belangstellenden zijn welkom om de voorlopige ontwerpen te bekijken, vragen te stellen en op- en aanmerkingen te maken. Koffie/thee staan klaar.

De ontwerpen zijn gemaakt door speeltuinontwerpbureau Boerplay. Naar aanleiding van de suggesties worden de definitieve ontwerpen gemaakt.

Afgelopen september konden buurtbewoners ook hun mening kwijt. Op basis daarvan hebben de initiatiefnemers verdere stappen ondernomen. Anita de Haas plaatste begin 2019 een bericht op Facebook waarin ze vroeg of er in Dalen animo is voor speeltuinen. Hierop werd massaal gereageerd. De werkgroep werkt onder de vlag van Dorpsbelangen Dalen, die helpt bij de realisering en daarnaast wordt gesproken met medewerkers van de gemeente Coevorden.

Wie meer wil weten, kan een kijkje nemen op Facebook of Instagram.

Foto: tijdens de inloopmiddagen in september (foto: Esselien de Groot).