Sleen – De werkzaamheden aan de N376 tussen ‘t Eng bij Sleen en de rotonde bij Noord-Sleen zijn reeds afgerond, een week eerder dan gepland.

De provincie heeft de weg breder gemaakt, anders ingericht en van nieuw asfalt voorzien. Het deel van de weg bij Erm komt later aan bod. De maximumsnelheid op de weg is verhoogd van 60 naar 80 km/u. Er is een nieuwe rotonde op de N376 bij de Boelkenweg in Sleen. Daarmee wordt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer omlaag gebracht. Bij Sleen kwam geluidsreducerend asfalt en bij de rotonde Noord-Sleen is een veilige fietsoversteek gerealiseerd. Bij de Bannerschultestraat in Sleen is een voorsorteervak gemaakt.

Meer informatie staat op de website van de provincie.