Regio – Waterschap Vechtstromen controleert tot 1 oktober regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 44 officieel aangewezen zwemwaterlocaties in het werkgebied. De actuele zwemwaterkwaliteit wordt vermeld op www.zwemwater.nl en in de zwemwater app.

Meestal wordt negenmaal per seizoen gecontroleerd. Op locaties waar de kwaliteit minder scoort, wordt drie keer extra gecontroleerd. Als er aanleiding toe is, kunnen monsters worden genomen.

Op officiële zwemwaterlocaties staan informatieborden. Als er een waarschuwing of een verbod wordt ingesteld is dat op die borden te zien.

Foto: Marketing Drenthe.