Wachtum – Volgens de traditie stond het driejaarlijkse School- en Volksfeest Wachtum weer gepland voor september van dit jaar. Door de coronacrisis is het feest echter verschoven naar 3, 4 en 5 september 2021.

Om het feest voor te bereiden, zouden nu reeds groepen mensen bij elkaar moeten komen om te praten over de straatversieringen, versierde wagens en verdere voorbereidingen. Dat is nu onmogelijk en daarom heeft de organisatie, Oranjevereniging Wachtum, het feest volgend jaar te houden.