Sleen – In de kantine van Voetbalvereniging Sleen is woensdagavond een forse LEADER-subsidie toegekend in de vorm van een cheque. Met het bedrag van 92.403 euro kan het multifunctionele sport- en speelterrein in Sleen worden aangelegd. Gedeputeerde Henk Jumelet reikte de cheque uit aan Michel van Everdingen van Voetbalvereniging Sleen.

Veel energie

LEADER is een Europees subsidie-, kennis- en actieprogramma voor een vitaal platteland. Het gaat met name om het opwekken van lokale energie. De commissie, die de projecten stimuleert en beoordeelt, is de Lokale Actiegroep (LAG) Zuidoost-Drenthe. Deze groep werd vertegenwoordigd door burgerlid Trea Moes uit Oosterhesselen, die blij was dat een positief advies kon worden gegeven. “Het is een mooi project met veel energie vanuit een aantal verenigingen.”

Uitkomst

Michel van Everdingen opende de bijeenkomst en meldde, dat de voetbalvereniging, Volleybalvereniging Sleen,  Handbalvereniging Exito, speeltuinvereniging Kindervreugd, Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn bij de plannen zijn betrokken. “Op een gegeven moment kwamen we achter het bestaan van LEADER en hebben daarop een aanvraag ingediend. Dat bleek een uitkomst te zijn, want hierdoor kunnen de plannen worden gerealiseerd. Ook uitte hij zijn dank richting de gemeente, Rabobank en de LAG, die een positief advies gaf.

Wethouder Joop Brink deelde complimenten uit aan de initiatiefnemers en feliciteerde hen met het resultaat. “De provincie en gemeente doen een forse duit in het zakje. LEADER zorgt voor verbinding en bovendien is bewegen een belangrijke factor.” Hij herinnerde de aanwezigen er nog aan, dat de gemeente de komende jaren 4 miljoen euro investeert in sportaccommodaties.

Daarop had gedeputeerde Henk Jumelet de eer de cheque uit te reiken, waarbij ook hij zijn waardering uitsprak.

Eerder al kregen Gebouw 48 in Oosterhesselen, Doe-Plein Daol’n, het Vijfpuntenplan in Schoonoord en Playground Poppenhare al bijdragen vanuit LEADER.