Coevorden – De gemeente Coevorden wil samen met sportverenigingen, welzijnspartijen, onderwijs, zorginstellingen en commerciële partijen een traject beginnen om tot een lokaal sport- en preventieakkoord te komen. Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen.

“We zijn ervan overtuigd dat sport en bewegen een bijdrage kan leveren aan een gezonde gemeente Coevorden”, aldus wethouder Joop Brink. “We willen graag meer inzetten op het gezonder maken van leefomgeving, denk hierbij aan het vermijden van roken en het gebruik van alcohol.”

Tijdens bijeenkomsten van alle deelnemende partijen is het de bedoeling om met allerlei thema’s aan de slag te gaan, zoals positieve sportcultuur, sporten en bewegen en duurzame sportinfrastructuur. Daarbij is aandacht voor vrijwilligers en de mogelijkheden voor verenigingen of sportaccommodaties om samen te werken. In het sport- en preventieakkoord worden concrete afspraken gemaakt over de gestelde doelen en hoe die kunnen worden bereikt.

De invulling van het lokale akkoord is aan de deelnemende partijen en de sportformateur. Deze formateur begeleidt het proces. “We willen ervoor zorgen dat iedereen die dat wil, kan blijven sporten en bewegen. We hopen daarom dat ook anderen aanhaken. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen of fysiotherapie”, zegt Brink.

De gemeente is bezig met het aanstellen van een sportformateur. De eerste bijeenkomst voor het akkoord is op maandagavond 9 december. Meer informatie over de invulling volgt nog.