U hoeft zich geen illusies te maken: vanavond zal de gemeenteraad in meerderheid besluiten, dat auto’s worden toegestaan in de Friesestraat-Noord zoals in de commissievergadering van twee weken geleden al te bespeuren viel.

BBC2014 volgt ongetwijfeld het collegevoorstel, daar lijkt het bij de VVD ook op, het CDA is verdeeld, PvdA, PAC en D66 zijn in ieder geval tegen. Een eenvoudig rekensommetje leert, dat het voorstel er ruimschoots door komt.

Roeland Hup van de Hema kan opgelucht ademhalen en zijn meetlint opbergen. Centrummanager Herman Dechesne schaarde zich achter het collegevoorstel, maar dat wordt hem niet door alle ondernemers in dank afgenomen.

Hoe snel?

Er komen dus auto’s in de Friesestraat, waarvoor enkele parkeerplaatsen worden aangelegd voor de snelle boodschap. Hoe snel moet die boodschap zijn? Vijf minuten, tien minuten, een kwartier? En hoe zit het met de handhaving, toch altijd een heikel punt.

Schone taak

Als het besluit eenmaal is genomen, hoop ik natuurlijk van ganser harte dat het uitpakt zoals het college en de medestanders voor ogen hebben.

Hen wacht in ieder geval een schone taak om te bewerkstelligen dat de panden in de Friesestraat-Noord, het Stationsplein en de Gansehof worden opgevuld. Er is zo’n slordige 4500 meter te vullen, inclusief de Gansehof. Met daarbij de wens om niet elders leegstand te creëren. O ja, het pand van Auke en Gerda Kiel komt binnenkort leeg en dan is er nog een elektronicazaak,  die ik nog nooit in geopende toestand heb gezien.

Het voormalige ING-pand heeft de bestemming gemengd. Daar is van alles toegestaan: detailhandel, praktijk- en kantoorruimten, dienstverlening, bestuurlijke voorzieningen en daghorecabedrijven. Die daghoreca is één van de speerpunten, zo lijkt het wel. Ook worden zaken als slagers en bakkers genoemd. Maar waarom zouden die hun huidige, prachtige locaties op en rondom de Markt, de huiskamer, willen verlaten om daar lege panden achter te laten?

Kernwinkelgebied

Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het kernwinkelgebied: de gehele Friesestraat (voor de panden in de Gansehof tellen alleen de panden mee die grenzen aan de Friesestraat, de Markt en de Bentheimerstraat tussen de Markt en Rijnsestraat/Tuinstraat.

Het deel tussen de Rijnsestraat/Tuinstraat en de Oostersingel/Spoorhavenstraat is geen kernwinkelgebied meer, maar blijft het domein van voetgangers en fietsers. De bestrating op dit deel wijkt nu overigens af van het eerste deel dichterbij de Markt.

De Friesestraat-Noord is wel kernwinkelgebied, maar is straks niét meer alleen het domein voor voetgangers en fietsers.

De discussie spitst zich vanavond toe op de Friesestraat-Noord, want de Bentheimerstraat tussen Rijnsestraat/Tuinstraat en de Oostersingel-Spoorhavenstraat blijft autovrij. Dat is al wel duidelijk.

Dat een groot deel van de Gansehof niet meer tot het kernwinkelgebied behoort, zo bleek vorig jaar, een doorn in het oog van Jos Geurtjens van de Kroonenberg Groep. Hij houdt zich op de vlakte tijdens een telefoongesprek. “We zijn in gesprek met de gemeente en hebben aangegeven nauw contact te houden.” Navraag bij de gemeente leert, dat het kernwinkelgebied geen gespreksonderwerp meer is geweest van de gemeente en de Kroonenberg Groep.

Een teken aan de wand vind ik wel, dat er blijkbaar gesprekken plaatsvinden met cadeauwinkel/kaarsenmakerij Het Ambacht van Cosis, gevestigd aan de Friesestraatzijde in de Gansehof. De winkel blijft er graag, maar toch wordt gesproken met Cosis.

Wat opvalt is, dat het kernwinkelgebied een heel langgerekte vorm heeft. Waar andere steden proberen te zorgen voor een ronder, compacter centrum gaat Coevorden voor deze vorm terwijl eerder toch ook wel is gesproken over het streven om het winkelend publiek een aantrekkelijker vorm aan te bieden, waarbij mensen rondjes kunnen lopen.

Parkeren

Ach, Coevorden is wel vaker tegendraads. De supermarkten op het EDS-plein zitten er prima, al had het geen klein winkelcentrum moeten worden als concurrent voor het centrum. Maar, gedane zaken nemen geen keer, dus daar sta ik niet lang bij stil.

Er is nu wel een tunnel en die ziet er prachtig uit. Ook de stationsomgeving is straks prima in orde en hopelijk komen de mensen in drommen vanaf het EDS-plein en de Parallelweg naar het centrum. Er zijn inmiddels wel voldoende parkeerplaatsen. Gaat dat echt gebeuren? Ik hoop wel het! Maar als je dan in het centrum komt, horen de auto’s wel bij het beeld van historie, sfeer en gezelligheid? “We willen onze bezoekers op een aantrekkelijke manier de binnenstad inzuigen”, is het uitgangspunt van de gemeente. Ik ben benieuwd.

De meeste parkeerplaatsen aan de Weeshuisweide en de Markt zullen in de toekomst verdwijnen. De paar parkeerplaatsen in de Friesestraat-Noord vervangen die zeker niet. Waar andere plaatsen gaan voor grote parkeerplaatsen kiest de gemeente Coevorden deels voor versnippering. Ik denk daarbij aan het vestingstadje Elburg. Dat ademt sfeer en karakter. Rondom de vesting zijn grote parkeerplaatsen aangelegd. Geen probleem, want mensen lopen graag een stukje om de sfeer te beleven.

In de bijna 25 jaar, dat ik in Coevorden rondloop, heb ik slechts eenmaal meegemaakt dat het college een voorstel schielijk introk. Rond 2000 had het toenmalige college bedacht, dat het nieuwe gemeentehuis in het Van Heutspark moest komen, nabij de rotonde van de Stationsstraat en de Poppenharelaan. Dat leverde een storm van protest vanuit de bevolking op, zelfs zodanig dat de plannen van tafel verdwenen.

Verbindend besturen

Natuurlijk hoeft niet iedereen zijn of haar zin te krijgen, maar toch is er veel weerstand vanuit de direct aanwonenden van het plangebied, ondernemers en andere inwoners van Coevorden. Het verbindend besturen krijgt, hoe je het ook wendt of keert, een knauw. Er zijn mensen, die veel tijd en energie in bijeenkomsten hebben gestoken. Al hoef je niet altijd gelijk te krijgen, zij blijven wel met lege handen achter. Maar ach, ze zullen wel weten wat goed voor ons is. De publieke tribune blijft vanavond leeg, want het gaat ook ditmaal om een videovergadering.