Er is op dinsdagavond 8 maart van 19.30 tot 21.00 uur een online informatieavond over de mogelijke komst van een zonneroute langs de A37. Er is speciale aandacht voor het bestemmingsplan, het vervolg van het project en het participatieproces.

Het project ‘Drentse Zonneroute A37’ onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37 op een traject van 42 km tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Op het traject kan naar verwachting 140 megawatt aan zonne-energie worden opgewerkt, wat overeenkomt met stroom voor maximaal 35.000 huishoudens. Voor de landschappelijke inpassing van de panelen hebben inwoners uit de omgeving van de weg en andere betrokkenen wensen en ideeën aangedragen die de basis zijn voor het Esthetisch Programma van Eisen.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link. Op de dag voor de bijeenkomst krijgt u een link voor deelname. Meer informatie over het project is te vinden op deze pagina op de website van de provincie Drenthe.