Coevorden – Voor vandaag, maandag 20 april. stond de Jom Hasjoa-herdenking op het programma van de synagoge. Door de coronacrisis is deze herdenking afgelast.

Vraag

“Als werkgroep vragen wij u allen om op deze avond om 20.00 uur thuis stil te staan bij de weggevoerde en vermoorde Coevorder Joden. Tijdens de herdenking werden altijd twee kaarsen aangestoken. Omdat deze herdenking wereldwijd gehouden wordt en er dan aan zes miljoen vermoorde Joden wordt gedacht, is het ook een mogelijkheid om niet twee kaarsen of waxinelichtjes aan te steken, maar zes. De gebeden die tijdens deze herdenking worden uitgesproken zijn het Kina en Kaddiesj.” De werkgroep legt die avond tien witte rozen bij het monument bij de synagoge. Het dringende verzoek  is om niet naar de synagoge te komen.

Kinah

Klaagzang ter herinnering aan de zes miljoen martelaren die van 1938 tot 1948 omkwamen.

Gedenk toch het geroep der ellendigen
het geroep van de wezen
van de ouders beroofd en alleen gelaten;
de bespotting der wijzen en hun geliefde leerlingen.

Familiehoofden, dappere helden,
miljoenen vielen, verslagen en verwond,
een hoon en ontzetting was het voor de volken.
Hen die wij hadden verzorgd en grootgebracht
heeft de meedogenloze verdelgd,
als verscheurende wolven hun bloed vergietend;
zes miljoen geslacht… wie kon dat bedenken.

Levend daalden zij neer in het dodenrijk,
gehuld waren zij in het gebedskleed en zij hadden de gebedsriemen om
toen hun levensadem hen verliet,
belijdend: Hoor Israël (Deut. 6:4). En ik geloof dat toch diep teleurgesteld
en te schande, ja, tot niets teruggebracht worden hun moordenaars!

Ons vlees en hart bezwijken bij het stukbreken van ons levensdeel;
wij allen heffen een klaaglied aan,
omdat de helft van ons volk vernietigd is;
want de verdelging (der miljoenen) weegt even zwaar als
de verwoesting van de tempel.

Naar Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen,
Dachau, Majdanek, Sobibor en Treblinka
werden zij gevoerd, in de gaskamers gestoten
en in de vuurhaard der smeltovens werden zij smadelijk verbrand.

Die heilig en rein waren,
streden en vielen als helden in het getto van Warschau.
Uit elke hoek schreeuwt hun geronnen bloed het uit:
wanneer komt er een eind aan deze heilloze rampspoed?
Ach, heft aan een bittere weeklacht
en een klaaglied voor de heiligen.

Kaddiesj (staande)

Het Kaddiesj-gebed is het belijden en onvoorwaardelijk aanvaarden van Gods wereldleiding, waaraan verbonden wordt een woord van troost met een messiaanse gedachte. Deze belijdenis wordt ook uitgesproken wanneer de vraag ‘Waarom?’ gesteld wordt bij het heengaan van dierbaren.

Verheven en geheiligd worde zijn grote naam

in de wereld die Hij heeft geschapen volgens zijn wil

Moge Hij zijn koninkrijk vestigen, in uw leven en in uw dagen en in het leven van het hele huis Israël.

Snel en in nabije tijd.

Moge zijn grote naam geprezen zijn voor altijd en eeuwig. Gezegend en geprezen, verheerlijkt en verheven, gehuldigd en geëerd, verhoogd en geloofd zij de Naam van de Heilige. Gezegend zij Hij boven alle zegeningen en lofzang, prijs en troost die in deze wereld kunnen worden uitgezegd.
En zeg: amen. Mogen de gebeden en smekingen van het huis Israël aangenomen worden door hun vader in de hemel. En zeg: amen.

Moge Hij die vrede maakt in zijn hoge hemelen vrede maken voor ons en heel Israël.
En zeg: amen.