Coevorden – Na bijna tachtig jaar komt een zilveren Thoraschild, een van de gewijde synagogale goederen uit Coevorden, tijdelijk terug in de voormalige synagoge. Een Thoraschild is een van de vijf juwelen van de Thora en doet denken aan de borstplaat van de hogepriester Aäron. Vaak is het schild versierd met symbolen of de Thora-kroon.

Nadat de Joodse bevolking in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 uit hun huizen is weggevoerd naar vernietigingskampen zijn alle voorwerpen uit de synagoge gehaald. Het was lang onduidelijk waar deze goederen waren gebleven. Bij naspeuring bleek dat het zilveren schild in 2006 is geveild bij Sotheby’s door de Joodse gemeente in Amsterdam. Daarna verdween het schild weer uit het zicht. Tot begin november 2021 een advertentie opdook, dat het schild opnieuw wordt geveild, nu in New York.

Aankoop door Drents Museum

Stichting Synagoge Coevorden had dit schild graag willen kopen, maar zag geen mogelijkheid om op zo korte termijn het geld voor de veiling bij elkaar te krijgen. Verheugd is het bestuur, dat het Drents Museum het schild heeft gekocht voor de vaste collectie. Voordat het in Assen tentoongesteld wordt, is het schild van 15 mei tot 17 juli te zien in het synagoge-museum in Coevorden.

In 1919, op de 70ste verjaardag van Philip Roos, schenken hij en zijn vrouw Helena Bartha Wittgensteiner, de Joodse gemeenschap in Coevorden een mooi zilveren Thoraschild met inscriptie. Het schild is gemaakt door Hooijkaas Company uit Schoonhoven. Philip Roos was een gezien persoon in Coevorden. Hij werd in 1897 voorzitter van de Joodse kerkenraad en vervulde deze functie gedurende 38 jaar. Philip was bankier bij de Nederlandse Bank en van 1895 tot 1919 wethouder in Coevorden voor de Liberale Partij. Mede dankzij hem kreeg Coevorden de Rijks-HBS en de Meisjes vakschool. In 1935 stierf Philip, hij is begraven op de Joodse begraafplaats in Coevorden.

Onthulling

De onthulling van het Thoraschild is op zondag 15 mei, gelijktijdig met de onthulling van dertien Stolpersteine. Jan van Zijverden, conservator geschiedenis van het Drents Museum Assen, licht in een korte korte inleiding de geschiedenis, zwerftocht en aankoop van het schild toe.

Stolpersteine

De Stolpersteine worden ditmaal gelegd voor Jacob Wallage, zijn vrouw Betje van Coevorden en hun drie kinderen Jonas, Hartog en Bartha; Joël van Coeverden, zijn vrouw Marchien van Coevorden en hun dochter Betje; Mozes Levie, zijn vrouw Sophie Kropveld en hun drie kinderen Mini, Carolina en Louis. Wie nazaten van deze families kent: geef hun namen door aan de synagoge of meld hen de onthulling.

Aanmelden

Wie bij de onthullingen aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden via info@synagoge-coevorden.nl. Het voorlopige programma voor zondag 15 mei is: 14.00 uur, ontvangst gasten; 14.30 uur, opening door de voorzitter van Stichting Synagoge Coevorden, mevrouw Wil Hein; inleiding over de geschiedenis, omzwerving en aanschaf van het Thoraschild door Jan Zijverden, conservator geschiedenis Drents Museum Assen; 14.45 uur, korte inleiding door de gemeente Coevorden (en eventueel door een familielid van degenen voor wie Stolpersteine worden gelegd; 15.00 uur, onthulling van het schild; 15.15 uur, pauze; 15.30-17.00 uur, onthulling Stolpersteine.

Het laatste nieuws staat steeds op de website www.synagoge-coevorden.nl en op de Facebookpagina.

Het synagoge-museum is gevestigd aan de Kerkstraat 16 en is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur (gesloten op woensdag 27 april, donderdag 5 mei, woensdag 11 mei en donderdag 26 mei).