Steenwijksmoer – Tijdens de jaarvergadering en dorpenronde van maandagavond liet het bestuur van Plaatselijk Belang Steenwijksmoer weten, dat er een subsidie uit de LEADER-gelden van 150.000 euro komt. Dat geld is bestemd voor de verduurzaming van het dorpshuis en het inrichten van een beweegpark in het dorp.

LEADER is een Europees subsidie-, kennis- en actieprogramma voor een vitaal platteland. De commissie, die de projecten stimuleert en beoordeelt, is de Lokale Actiegroep (LAG) Zuidoost-Drenthe.

Met het dorpshuis is inmiddels gestart en voor het beweegpark zijn plannen in de maak.