Coevorden – De gemeente start binnenkort met het bestrijden van de eikenprocessierups. De rups wordt bestreden met het biologische bestrijdingsmiddel Xentari. Daarmee worden bomen bespoten in gebieden waar veel overlast wordt verwacht. Het preparaat doodt alleen rupsen, het is veilig voor mensen en andere dieren.

Dit jaar worden er circa 25 procent minder straat- en laanbomen bespoten dan in 2021. Dat kan omdat op steeds meer plekken in de gemeente natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn en een afname van de plaag laat zien. “Dat is door ecologisch bermbeheer, het herstellen van bossingels, het planten van bloemen die de natuurlijke vijanden van de rups aantrekken en het ophangen van mezenkastjes en bijenhotels”, aldus de gemeente.

Samenwerking

Veel van die initiatieven worden opgepakt door wijk- en dorpsverenigingen. De gemeente heeft eerder dit jaar de dorpen en wijken benaderd. In overleg met de dorpen en wijken wordt op sommige plekken geen Xentari gebruikt. De gemeente houdt in de gaten of op die plekken inderdaad minder nesten voorkomen. Op plekken waar volgens de Vlinderstichting beschermde vlinders voorkomen, wordt ook niet bestreden.