Sleen – De molen in Sleen trekt vandaag heel wat bekijks. Vandaag zijn immers de roeden weer aangebracht. Daarna bevestigt Molenmakerij Vaags het houtwerk aan de roedes, zodat de molen weer is voorzien van wieken. Over zo’n twee weken is het werk compleet geklaard.

De roedes werden in november van het afgelopen jaar verwijderd om die te herstellen en schoon te maken. Er kwamen getallen tevoorschijn: die werden eerst per abuis aangezien voor jaartallen, maar het gaat om productienummers van de roedes. De roedes zijn gemaakt in 1899. De roeden hebben een lengte van 26,4 meter en wegen per stuk 1700 kilo.

De vrijwilligers van Stichting Sleener Molen hebben de afgelopen tijd al het houtwerk geschilderd. De stichting is erg blij dat Het Drentse Landschap, de eigenaar van de molen, het onderhoudswerk aan de roedes heeft laten uitvoeren. De kraan van Russcher & Zn. uit Staphorst was er al om acht uur nadat molenmakerij Vaags uit het Achterhoekse Aalten de roedes had gebracht.

Boom belemmert windvang

Op de hoek van de Drostenstraat-Lottingstraat bij de molen staat een boom, die te hoog is volgens de molenbiotoop. Daarover sprak molenaar Karst Kuipers in tijdens de raadscommissie in april. De molenaars malen voor de lokale bakker en daarvoor is minimaal windkracht 4 nodig. Juist uit de hoek van de boom komt de meeste wind. Door deze nog groeiende boom, die inmiddels vol in het blad zit, is er zo’n 50 procent vermogensverlies. “Het zou mooi zijn als die boom weg zou kunnen, maar dat zou volgens de gemeente een precedentwerking hebben. De ambtenaren blijven bij hun besluit, er is geen gesprek meer mogelijk over een oplossing”, aldus Kuipers.

Woningbouw

In november van het afgelopen jaar is de biotoopcoördinator van de Drentse Molenstichting verzocht om advies uit te brengen betreffende de bouwplannen voor woningbouw aan de Drostenstraat, Broekveldstraat en Terborghstraat. Immers: in het bestemmingsplan geldt een vrijwaringszone voor molenbiotoop De Hoop Sleen. De woningbouw aan de Broekveldstraat en Drostenstraat is anderhalve meter hoger dan is toegestaan. “Gezien de afstand van de molen tot de te bouwen woningen is de verwachting dat dat van geringe invloed zal zijn op de windvang van de molen. Daarom is besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen de beide bouwplannen”, zei Kuipers tijdens zijn inspraak.

Tegenprestatie

“Als tegenprestatie hebben wij gevraagd de linde op de hoek Drostenstraat-Lottingstraat te verwijderen, omdat die de windvang aanzienlijk belemmert. De gemeente reageerde toen nooit te hebben meegewerkt aan het kappen van bomen binnen de molenbiotoop. Dat is een vreemde reactie als je als organisatie een document aanlevert waarin wordt omschreven dat bij de uitbreiding van zorgcentrum De Schoel op diverse plaatsen beplanting is verwijderd hetgeen heeft geleid tot een aanmerkelijke verbetering van de molenbiotoop.”
Kuipers concludeerde dan ook: “Een redelijk verzoek van molenaars of eigenaren van molens voor medewerking is niet in afwijking van uw beleidslijn maar juist het volgen ervan.”
Wethouder Jeroen Huizing is inmiddels op bezoek geweest, maar dat heeft nog niet geleid tot een oplossing.