Steenwijksmoer – Basisschool Sint Theresia in Steenwijksmoer is sinds vandaag de trotse eigenaar van een ‘beweegcontainer’. Het gaat om een container vol sport- en spelmateriaal. De bedoeling is dat de leerlingen op het schoolplein volop gebruik gaan maken van de attributen uit de container voor een leuke, sportieve en gezonde invulling van hun pauze. Deze actie krijgt een vervolg op veel scholen en kinderopvanglocaties in de gemeente Coevorden.

De buurtsportcoaches Gezond Coevorden hebben op drie basisscholen in de gemeente leerlingen uit de groepen 7 en 8 opgeleid tot speelpleincoaches. Zij hebben geleerd hoe zij de gang van zaken bij de spellen kunnen overbrengen op jongere kinderen. Zij zullen ook op andere scholen nog speelpleincoaches opleiden. De school in Steenwijksmoer is de eerste school, die een combinatie maakt met de schoolpleincoaches en het gebruik van de ‘beweegcontainer’.

Achterstanden

De containers zijn in samenwerking met de gemeente Coevorden aangeschaft dankzij een bijdrage vanuit de zogenaamde NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Dat budget is beschikbaar gesteld door de landelijke overheid met als doel om achterstanden als gevolg van corona in te halen. Het kan gaan om leerachterstanden, maar ook om bijvoorbeeld achterstanden op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast wordt ook ingezet op preventie en het voorkomen van (meer) achterstanden.

Het afgelopen jaar is de gemeente Coevorden met diverse partijen in de wijken, waaronder scholen en kinderopvanglocaties, in gesprek gegaan. Gekeken is wat de effecten van corona op de kinderen zijn en vervolgens hoe de NPO-gelden het beste ingezet kunnen worden om die effecten aan te pakken. Er kwam onder andere naar voren dat er behoefte is aan meer aandacht voor bewegend leren. Dit ook mede ingegeven door het feit dat onderzoek heeft uitgewezen dat sinds 2013 het aantal kinderen dat buiten speelt met 6 procent is gedaald. Tegelijkertijd klonk in de gesprekken waardering voor de toegenomen aanwezigheid van de buurtsportcoach in en rond de scholen.

Concreet leidde het tot drie ideeën. Ten eerste de aanschaf van beweegcontainers met als doel om kinderen het plezier in bewegen, zowel individueel als in groepsverband, te laten ervaren. Ook ondersteunt het de motorische ontwikkeling en vaardigheden. Ten tweede de inzet van een extra buurtsportcoach voor het stimuleren van gezond gedrag. En tot slot het aanstellen van meer speelpleincoaches op de basisscholen.

Meer beweegcontainers volgen

Inmiddels zijn de ideeën in gang gezet, met als eerste resultaat de ingebruikname van de beweegcontainer in Steenwijksmoer. Wethouder Jeroen Huizing is blij met deze stap. ,,Basisschoolleerlingen zijn in de pauzes vaak buiten te vinden. Een mooi moment om ze het plezier in bewegen te laten ervaren. Met sport- en spelmateriaal kunnen we ze helpen om dat alleen of met anderen te doen. En dat helpt hen weer in hun ontwikkeling. Mooi dat de buurtsportcoaches hier ook een rol in kunnen spelen en bij hun activiteiten van de beweegcontainers gebruik kunnen maken.”

De komende weken krijgen de basisscholen Willem Alexanderschool in Dalerpeel en de Wilhelminaschool, Mijndert van der Thijnenschool, Panta Rhei, Paul Krugerschool, Parkschool, Buitenvree, Dr. Picardtschool en St. Willibrordus in Coevorden zo’n beweegcontainer. Daarnaast gaan containers naar Kinderwereld locatie Iegeldop, Kinderwereld locatie Ziezo, Kinderwereld locatie Wereldwijs, Ganz Anderz,De Rollebol en Kids First.