Regio – Binnen Saxenburgh zijn allerlei initiatieven ontplooid om zorg, welzijn en contact op afstand mogelijk te maken tussen de zorginstelling en mensen thuis. In het ziekenhuis in Hardenberg is BeterDichtbij versneld uitgerold en in de ouderenzorglocaties van Saxenburgh neemt het beeldbellen een vlucht. In Coevorden gaat het daarbij om zorgcentrum Aleida Kramer.

BeterDichtbij

BeterDichtbij is een digitaal middel om op afstand de poliklinische zorg zoveel mogelijk voort te zetten, waarbij de patiënt thuis in contact komt met zijn/haar medisch specialist. Het contact verloopt in een beveiligde omgeving via een app of beeldbelconsult. Op uitnodiging van de arts kan de patiënt digitaal contact onderhouden met de eigen arts. Saxenburgh had BeterDichtbij al enige tijd geleden als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland als pilot geïntroduceerd bij enkele medisch specialismen. Door de coronacrisis is dit versneld uitgerold voor alle artsen in Saxenburgh. Elke arts kan appen met de patiënt.

Het BeterDichtbij contact vervangt in dat geval de controle-afspraak op de polikliniek zelf. Daarnaast blijft op dit moment de mogelijkheid bestaan voor een telefonisch consult. “Het levert voor alle partijen veel voordelen op. Ik zie onze specialisten in toenemende mate het beeldbellen en appen inzetten. Daarnaast merken we dat de patiënten deze manier van communiceren enorm waarderen,” vertelt Karin Zwager van Saxenburgh.

Daarnaast is gestart met beeldbellen op de kinderafdeling met als doel een ziekenhuisopname te voorkomen of te verkorten. Meer informatie is HIER te lezen.

Beeldbellen

Nu bezoek aan de ouderenzorglocaties tijdelijk niet is toegestaan, heeft ook hier het gebruik van moderne communicatiemiddelen onder de bewoners verder haar intrede gedaan. Medewerkers ondersteunen de bewoners bij het gebruik van een tablet, zodat zij via beeldbellen toch hun familielid thuis kunnen zien. Er zijn de afgelopen tijd veel tablets in gebruik genomen, die zowel door extra aanschaf als giften beschikbaar zijn gekomen. Ook zijn er smartphones aangeschaft om de communicatie te verbeteren. Medewerkers, bewoners en familieleden zijn hier enorm dankbaar voor.