Coevorden – Stichting Platform Gehandicaptenbeleid gemeente Coevorden vergadert dinsdag 28 januari vanaf 19.30 uur in zorgcentrum Aleida Kramer aan de Mijndert van der Thijnensingel.

Centrumstraten en award

Naast de vaste punten wordt gesproken over de bijeenkomsten over de centrumstraten van afgelopen week, waarop ook vertegenwoordigers van het platform aanwezig waren, en wordt de award 2020 uitgereikt.