Coevorden – De werkzaamheden voor de herinrichting van het Stationsplein vorderen gestaag. De contouren van de nieuwe rotonde zijn inmiddels te zien. De rotonde is afgesloten tot en met 26 juni.

Daarnaast worden aanpassingen gedaan op de Van Heutszsingel door het realiseren van een tweede zebrapad ter hoogte van de Molenbelt en gaan binnenkort de werkzaamheden voor herinrichting van de centrumstraten van start. De Friesestraat-Noord krijgt daarbij een wat afwijkende inrichting door het toelaten van autoverkeer tussen het Stationsplein en de Schoolstraat.

Autoverkeer tussen de Stationsstraat en Wilhelminasingel is momenteel mogelijk via een noodweg. De gang van zaken wordt geregeld met verkeerslichten. Vanaf de Van Heutszsingel wordt een omleiding aangegeven. In de Schoolstraat werd onlangs een paaltje geplaatst om ongewenst sluipverkeer te voorkomen.

Lees ook:

Werkzaamheden centrumstraten starten rond 22 juni

Extra zebrapad op ‘shared space’

Werkzaamheden Stationsplein gestart