Coevorden – De uitzending van VPRO’s Argos van afgelopen zaterdag over fouten bij defensie wat betreft gevaarlijke stoffen en munitie roept heel wat vragen op bij het PAC. Daarom is een waslijst van vragen, zo’n dertig stuks, opgesteld en naar het college van b en w gestuurd.

“Argos stelt”, aldus het PAC, “dat defensie zegt dat veiligheid topprioriteit is, maar bij de opslag van munitie en het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat nog veel mis. De overtredingen nemen toe in plaats van af. Er ligt meer munitie in opslagbunkers dan volgens de vergunning mag. Munitiesoorten, die nooit samen mogen worden opgeslagen en toch bij elkaar liggen.”

Omdat er ook in Coevorden sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw opslagplaatsen voor munitie zijn, heeft de fractie van het PAC de rapportages 2015/2018 bestudeerd. “Omdat er mogelijk ernstige risico’s zijn of zijn geweest door nalatig handelen van het ministerie van defensie en of partijen die betrokken zijn bij de handhaving van de afgegeven vergunningen is dat voor het PAC aanleiding tot het stellen van vragen aan het college van B&W van Coevorden.”

De eerste vraag is of het bij het college bekend is, dat bij de vergunningverlening van het NAVO-depot en de munitie-opslag grote zorgen waren om de veiligheidszones. Dit omdat een groot deel van het centrum bij een eventuele calamiteit in de gevarenzone lag. Ook stelt het PAC de vraag of er met de provincie afspraken zijn gemaakt over regelmatige controles van het complex.

Ook wil het PAC weten of er nog aanpassingen zijn geweest vanwege vanwege de toename van bedrijven en de realisering van twee woonwijken. “Heeft het college zich actief ingezet om waarborgen te krijgen over de veiligheid van inwoners van de gemeente?” zo schrijft het PAC.