Sleen – Het sport- en speelterrein bij het voetbalveld van vv Sleen aan de Oldenhoffstraat wordt zaterdag 5 september om 12.00 uur geopend. Reeds vanaf 10.00 uur geven vv Sleen, Handbalvereniging Exito en Volleybalclub Sleen demonstraties op het terrein.

Gedurende anderhalf jaar is een werkgroep bestaande uit leden van de drie sportverenigingen en Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn bezig geweest om het veld te realiseren. Ook speeltuinvereniging Kindervreugd werd bij de plannen betrokken.

Door financiële bijdragen van sponsoren en een groot bedrag uit het LEADER-fonds is het gelukt om een prachtig complex te realiseren. Grote kracht achter dit project is Michel Everdingen, penningmeester van vv Sleen.

Bijdragen

Vorig jaar juni vierde Voetbalvereniging Sleen het 75-jarig bestaan. Rabobank Het Drentse Land zorgde toen voor en verrassing: het stimuleringsfonds van de bank stelde 10.000 euro beschikbaar. In oktober werd een LEADER-subsidie toegekend van maar liefst 92.403 euro. LEADER is een Europees subsidie-, kennis- en actieprogramma voor een vitaal platteland. De commissie, die de projecten stimuleert en beoordeelt, is de Lokale Actiegroep (LAG) Zuidoost-Drenthe. De gemeente en de provincie Drenthe zijn belangrijke co-financiers.

Hoofdfoto: uitreiking LEADER-subsidie in oktober van het afgelopen jaar.