Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Dalerveen – Hakenbosch 3: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een paardenkastanje

Holsloot – nabij Schoolstraat 17: Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, hoogspanning

Coevorden – De Mars 21: aanvraag omgevingsvergunning: milieuneutrale uitbreiding Euroterminal

Dalen – Broekkampsdijk: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Dalen – Keuterbrink 2: aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning

Coevorden – Roelie Duinkerkenstraat ongenummerd: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw van woning

Coevorden – Bentheimerstraat: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing en toevoeging appartementen in rijksmonument

Geesbrug – Nijverheidsstraat 26: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: splitsing bedrijfspand

Coevorden – Cornelie Huygenstraat en wijk Ballast: voor de organisatie van Halloween Spooktocht en Winterfair

Dalen e.o. – wijzigingsplan Nieuwe Drostendiep vastgesteld

Coevorden – Data 7: aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van het bedrijfspand

Dalen – De Loo 17: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Coevorden – Katshaarweg 4: voor de organisatie van ‘Opblaaspop’

Gees – Oude Steeg ongenummerd: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing van zonnepanelen

Coevorden – Data 7: ontvangst melding omgevingsvergunning: melding activiteitenbesluit – start activiteiten

Oosterhesselen – Edveensweg 17: vergunning alcoholwet tennisvereniging

Noord-Sleen – De Hullen 11: ontvangst melding omgevingsvergunning – verandering activiteiten

Coevorden – Kasteel 4: aanvraag omgevingsvergunning: realisering tijdelijke opvang asielzoekers en plaatsing sanitaire units en overkapping

Coevorden – Bakkersteeg ongenummerd: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing en uitbreiding met drie appartementen

Dalen – Veenhuizerweg 4: ontvangst melding omgevingsvergunning – verandering activiteiten

Gemeente Coevorden: beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 – 2023

Gemeente Coevorden: aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet

Zwinderen – Esweg 6: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Oosterhesselen – Geubel 1: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Dalen – De Steeg 4: vooraankondiging bestemmingsplan ‘Kernen, De Steeg 4’

Dalen – Noordwijk 5: aanvraag omgevingsvergunning: het knotten van een linde

Wezuperbrug – Oranjekanaal ZZ 9: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee kastanjebomen

Coevorden – Vuurdoorn 8: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Wezuperbrug – Oranjekanaal NZ 15: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Schoonoord – Tramstraat 77: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Oosterhesselen – L482 (Burg. Legroweg Zwinderen): ontvangst melding omgevingsvergunning – verandering activiteiten

Coevorden – gebied Zuid: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee bomen

Provincie

Aanwijzing toezichthouder provincie Drenthe

Omgevingsvisie Drenthe 2022

Waterschap

Openbare vergadering algemeen bestuur 12 oktober 2022

Toestemming voor aanbrengen en hebben van uitwateringsbuis in het talud op de rechteroever van waterloop NL36 (Oude Drostendiep) nabij Reindersdijk Dalen en drainage op de percelen Dalen, sectie K, nummers 790, 792 en 794