Coevorden – “Leerlingenvervoer is al jaren landelijk een vaak terugkerende ergernis onder ouders van kinderen die gebruik moeten maken van het leerlingenvervoer. Jarenlang van klachten en signalen leek nooit iets op te leveren. Uit een landelijk onderzoek uitgevoerd door Ouders & Onderwijs kwamen verontrustende conclusies naar voren.” Voor de PvdA Coevorden is dit reden om dit op te pakken met als inzet kwetsbare kinderen en jongeren op een veilige en prettige manier naar school te laten gaan.

De conclusies uit bovenstaand onderzoek, gepubliceerd op 28 maart, zijn bij de PvdA Coevorden hard binnen gekomen. “Het gaat hier vaak om een zeer kwetsbare groep die op een veilige en prettige manier naar school moeten kunnen, zodat zij zich op een optimale manier kunnen ontwikkelen en niet al uitgeput op school komen.

Kinderen die één uur tot twee uur per dag onderweg zijn terwijl ze minder dan 20 km van school wonen. In 27 procent van de gevallen zitten de kinderen nog langer dan twee uur per dag in de bus. Het blijkt dat de jongste kinderen vaak het langst in de bus zitten. Verder worden de wisselende chauffeurs, kwaliteit van de chauffeurs en de drukte in de busjes genoemd. Ook het ontbreken van begeleiding in de busjes, ontbrekende communicatie, wisselende routes worden bijvoorbeeld genoemd. Driekwart van de ouders dient wel eens een klacht in bij de gemeente of het vervoersbedrijf, maar dit blijkt tevergeefs. Het wordt afgedaan met personeelstekorten en dat het binnen de richtlijnen valt.”

Enquête

Om een goed beeld te krijgen van hoe het leerlingenvervoer geregeld is in de gemeente Coevorden en om te kijken of er daar waar nodig verbeteringen en/of aanpassingen mogelijk zijn, heeft de PvdA een enquête opgesteld voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer in de gemeente Coevorden anoniem kunnen invullen. Een rechtstreekse link naar het enquêteformulier is via de scholen en PvdA Coevorden verkrijgbaar. Bij de PvdA kan die worden opgevraagd via secretariaatpvdacoevorden@gmail.com. Deelname aan de enquête is anoniem.

De resultaten worden aan de wethouder overhandigd om samen te kijken op welke manier het leerlingenvervoer in onze gemeente nog beter kan.