Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Alte Picardiëkanaal 24: voor inbruikneming andere silo voor mestopslag, het houden van 160 stuks jongvee en het in gebruik hebben van opslagplaten

Dalen – Hoofdstraat: voor het organiseren van de 30e PWZ Zuidenveldtoer

Coevorden – Monierweg 7: voor vervanging stikstoftank door tank met grotere inhoud

Coevorden – Sint Jansstraat 4: voor het organiseren van culturele voorstellingen

Coevorden – Weegbree 3 en 3a: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing woning

Coevorden – Sint Jansstraat 4: Ontheffing Drank- en Horecavergunning

Coevorden – Weegbree 1 en 1a: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing woning

Dalen – Dalerveensestraat: voor het organiseren van het PWZ Ploegentijdrit recreanten

Oosterhesselen – Verlengde Hoogeveense Vaart 44: omgevingsvergunning (aanvraag): voor plaatsing tijdelijke woonunit

Dalen – De Brinken 8: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Zweeloo – Burgemeester Tonkensstraat 5: voor de organisatie van een open dag Brandweer Zweeloo

Coevorden – Sallandsestraat ong.: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn voor de bouw van appartementen

Coevorden – Stevinweg ong.: voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (verlenging)

Diphoorn – Diphoorn 20: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Geesbrug – Witte Menweg nabij nummer 10: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Benneveld – Westersteeg 1: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Gees – Dorpsstraat: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Gemeente Coevorden: voor het houden van een huis-aan-huiscollecte

Geesbrug – Witte Menweg 11: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van drie eiken

Coevorden – centrum: voor het organiseren van Koningsdag

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Erm – Oostereind 16: omgevingsvergunning (aanvraag): het kappen van een eik

Erm – De Hoek 12: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een paardenkastanje

Coevorden – Drostenstraat 9: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee bomen

Schoonoord – Sportparklaan 55a: voor het organiseren van een Reuzenwandeltocht

Dalen – centrum: voor het organiseren van Koningsdag

Dalen – Westerwijk 80: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Geesbrug – nabij Kanaalweg 22: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Sleen – Schaapstreek 6: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee populieren

Schoonoord – Slenerweg 73: voor de bouw van een kapschuur buiten bouwblok (verleend)

Holsloot – Van Goghstraat 51: voor het hebben van een woongroep voor kinderen (van rechtswege verleend)

Coevorden – Dr. Picardtlaan ong.: voor het realiseren van een woonzorggebouw (aanvraag)

Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit)

Coevorden (Steenwijksmoer) – Dwarspad ong.: voor de bouw van een woning (aanvraag)

Coevorden – Ballast 46: voor het hebben van een dierenpension (verleend)

Coevorden – Monierweg 26: omgevingsvergunning: het hebben van een wasstraat

Gees – Holtweg 9:omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag: realisering tijdelijke opvang voor vluchtelingen Oekraïne

Wezup – Wezuperstraat 21: voor het hebben van een bed & breakfast (verleend)

Coevorden – Monierweg 12: aanvraag omgevingsvergunning: verlenging vergunning voor tijdelijke kerk

Aalden – Aelderstraat: omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag: het kappen van 1 linde

Dalen – De Veldkammpen 1 – aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing van overkapping

Coevorden – Sallandsestraat 51: omgevingsvergunning – verlenging beslistermijn: verbouwing hotel

Dalen – ’t Veld 3: omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag: het kappen van 1 linde

Zweeloo – Klooster 21: omgevingsvergunning – acceptatie melding: gesloten bodemenergiesysteem

Noord-Sleen – Naoberserf 3 en 5: omgevingsvergunning – acceptatie melding: Bodemenergiesysteem

Dalen – Thyakkerstraat 9: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing woning

Schoonoord/Wezuperbrug – aanvraag omgevingsvergunning: aanleg kabels en leidingen

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 57 en Beatrixlaan 64: omgevingsvergunning – verlenging beslistermijn: splitsing panden naar 4 appartementen

Zweeloo – Klooster 21:  omgevingsvergunning – acceptatie melding: gesloten bodemenergiesysteem

Sleen – De Koepen 1: omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag: realisering tijdelijke opvang voor vluchtelingen Oekraïne

Coevorden – Looweg ong.: voor het bouwen van een woning (verleend)

Provincie

Subsidieregeling DAW 2022 (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)

Subsidieregeling Frisse Start 2022

Terinzagelegging ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2023

Terinzagelegging generieke ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming

Waterschap

Projectplan waterwet duikers Klenkerweg – Nieuw Drostendiep

Ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijk openbaar lichaam Het Waterschapshuis

Begrotingswijziging 2022 gemeenschappelijk openbaar lichaam GBLT

Ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijk openbaar lichaam GBLT