Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – EEG-laan 4A: voor het uitbreiden van de woning (aanvraag)

Dalen – De Veldkampen 1: voor het plaatsen van een overkapping (aanvraag)

Oosterhesselen – Beatrixlaan 25: voor uitbreiding kinderopvangunits (verlenging)

Erm – Oosterlangen 10-BEDR: voor het uitbreiden van de bedrijfskavel (aanvraag)

Zwinderen – Verl Hoogeveense Vaart 73: voor de bouw van een aardappelloods (verlenging)

Dalen – Wettringerlaan 23-53:voor het splitsen van appartementen (verleend)

Nieuwlande Coevorden – Veldweg 5: voor verlenging vergunning voor tijdelijke woonunit (verleend)

Wezup – Wezuperstraat 4: voor kappen van 2 eiken en 1 hulst (aanvraag)

Meppen – Noordveldweg 14: voor het verbouwen van een recreatiewoning (verleend)

Wezup – Brinkstraat 10: voor het bouwen van een woning (verleend)

Aalden – Paardelandsdrift 5: voor het intern verbouwen van de school (verleend)

Coevorden – Vuurdoorn 18: voor het bouwen van een erker aan de voorgevel (verleend)

Provincie

Coevorden – bodemsanering, locatie Bentheimerstraat 32, beschikking Instemming met deelsaneringsplan

Openstelling POP3 investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven 2022 Drenthe

Openstellingsbesluit POP3+ Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën 2022

Beslissing inzake m.e.r.-beoordelingsplicht t.b.v. Nature Energy Netherlands i.v.m. het voornemen voor realisering installatie voor mestvergisting

Waterschap

Nota Integraal Watertoezicht

Beleidsdocument harmonisatie lozingseisen RWZI’s

Nota visbeleid waterschap Vechtstromen

Beleid bedrijfsafvalwater Afwegingskader acceptatie bedrijfsafvalwater

Uitgangspuntennotitie en richtinggevend document over Voorkeursvolgorde lozingen huishoudelijk afvalwater buitengebied