Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Vlieghuis Europaweg 42: voor het veranderen van een zuivelfabriek

Geesbrug – Luchiesweg 2: kennisgeving besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden

Dalen – Emmerweg 8: voor de bouw van 2 appartementengebouwen van elk 12 appartementen in 3 bouwlagen (verleend)

Gees – Dorpsstraat ong.: voor het bouwen van een woning (verlenging)

Coevorden – Stationsplein/Friesestraat/Wilhelminasingel: voor tijdelijke plaatsing van hoogwerker

Dalen e.o.: voor het houden van een verloting

Dalen – voor het organiseren van een Palmhaanoptocht

Dalen – de Brinken 8: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Coevorden – Looweg ong.: voor het bouwen van een woning (verlenging)

Gemeente Coevorden – Gebied Zuid: voor het kappen van twee bomen. (aanvraag)

Sleen – Brink 2: Ontheffing geluidshinder

Noord-Sleen – voor de organisatie van Reinders Assurantiën MTB Zomertocht 2022

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Dalen – Thyakkerstraat 9: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Coevorden – Biezenbrugstraat 16: voor het realiseren van 7 zorgappartementen (aanvraag)

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Holsloot – Den Hool 1b: voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit (verleend)

Geesbrug – naast Kanaalweg 22: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Aalden – Aelderholt ong.: voor het toevoegen van 60 recreatiewoningen (verleend)

Noord-Sleen – Naoberserf 3: voor het bouwen van een schuur (verleend)

Coevorden – Willem Mantelstraat 24:voor het plaatsen van een dakkapel (verleend)

Dalen – Hoofdstraat 31: voor het kappen van een beuk (verleend)

Dalen – Veenhuizerweg 8: voor Omgevingsvergunning beperkte milieutoets t.b.v. wijzigen veehouderij en oprichten biologische legkippenstal (aanvraag)

Coevorden – Friesestraat 53-55: voor splitsing winkel naar praktijkruimte, winkel en woning (verleend)

Coevorden – Van Heutszpark 8: voor het hebben van een hotelsuite in de watertoren (aanvraag)

Noord-Sleen – Naoberserf ong.: voor het bouwen van een schuur (aanvraag)

Sleen – Plan Jongbloed: melding lozen in de bodem of de riolering buiten inrichtingen (aanvraag)

Dalen – De Mars 6: voor het plaatsen van een windmolen op boerderijschaal (verleend)

Coevorden – Mina Krusemanstraat 12: voor het plaatsen van een dakkapel (verleend)

Coevorden – Friesestraat 82: het hebben van reclame (verleend)

Geesbrug – Handelsstraat 11B: voor het mogen wonen in een bedrijfspand (intrekken weigeringsbesluit, bekendmaking vergunning van rechtswege)

Provincie

Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden – aanwijzing zwemlocaties voor zwemseizoen 2022 in Drenthe

Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor REM GmBH & Co.KG te Coevorden

Waterschap

Budgethoudersregeling waterschap Vechtstromen

Beleidslijn toezicht en handhaving wassen van machines op agrarische bedrijven

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017 Waterschap Vechtstromen

Treasurystatuut Waterschap Vechtstromen

Beleidskader Omvang Onderhoud Watersysteem

Beleidsnotitie activa