Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Monierweg: ontheffing parkeerverbodszone vrachtwagens Monierweg

Gees – De Kamp 13/13a: voor renovatie twee 2 recreatiewoningen na brand (verlenging)

Coevorden – Monierweg: ontheffing parkeerverbodszone vrachtwagens Monierweg

Coevorden – Monierweg: ontheffing parkeerverbodszone vrachtwagens Monierweg

Schoonoord – Havenstraat: voor het innemen van een standplaats

Gemeente Coevorden: voor het inzamelen van kleding

Gemeente Coevorden: voor het inzamelen van kleding

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Gemeente Coevorden: voor het inzamelen van kleding

Gemeente Coevorden: voor het inzamelen van kleding

Sleen – Menso Altingstraat 21: voor de bouw van een schuur bij een rijksmonument (verlenging)

Zweeloo – Klooster 43: voor het stoppen met opslag en verkoop van consumentenvuurwerk

Dalen – Hoogehaar 15a: voor het vervangen van de bedrijfswoning (verlenging)

Coevorden – Marconiweg 6: voor de lozing van procesafvalwater op het gemeentelijk riool

Dalen, Oosterhesselen, Schoonoord, Sleen – voor het innemen van een standplaats

Oosterhesselen  – ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan kernen, locaties Edveensweg en Waterveensweg

Dalen – Vossebelt 34: voor het kappen van een kastanje (aanvraag)

Aalden – Aelderstraat 55: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Geesbrug – Luchiesweg 2: wijziging installatie voor varkens naar installatie voor pluimvee (besluit mer-beoordeling)

Noord-Sleen – Emmerstraat 3 en 3 GED.: voor splitsing woning naar 2 wooneenheden (van rechtswege verleend)

De Kiel – Noorderweg 2: voor het plaatsen van een schutting (verleend)

Schoonoord – vooraankondiging bestemmingsplan kernen, achter Tramstraat 52a-58

Dalen – Oude Coevorderweg 30: voor het plaatsen van een windmolen op boerderijschaal (aanvraag)

Schoonoord – ontwikkeling en exploitatie Tramstraat achter 52a-58

Aalden – Gelpenberg 19: voor het plaatsen van een windmolen op boerderijschaal (aanvraag)

Waterschap

Openbare vergadering commissie financiën en beleidsuitvoering 10 november 2021

Openbare vergadering opgavegerichte commissie 10 november 2021