Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Wezup – Veendijk 17: voor het uitbreiden van de woning (aanvraag)

Coevorden – naast Stevinweg 7: voor het bijbouwen van bedrijfsunits (aanvraag)

Dalen – Brinkkampen 2: voor het kappen van een beuk (aanvraag)

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 33: verbouwing restaurant naar 5 appartementen (aanvraag)

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Noord-Sleen – weiland aan Kanaaldijk Zuidzijde/De Hullen: Ontheffing Alcoholwet

Coevorden – Byte 14: voor het uitbreiden van het bedrijfspand (verleend)

De Kiel – De Tip 1: voor het bouwen van een bedrijfswoning (verlenging)

Oosterhesselen – Weesboom 4: voor het kappen van een rode beuk en een eik (aanvraag)

Coevorden – Burg. Gautiersingel 57: voor het hebben van 2 appartementen (verleend)

Dalen – Broekkampsdijk 15: voor het bouwen van een loods (verleend)

Coevorden – Weijerswold 8: voor wijziging dakbedekking van monumentaal pand (verleend)

Coevorden – ten noorden van woonwijk Ossehaar: voor realising waterberging Ossehaar (aanvraag)

Coevorden – Ossehaarseweg: voor het kappen van twee eiken in een bomenrij (verleend)

De Kiel – De Tip 1: voor het bouwen van een bedrijfswoning (verlenging)

Schoonoord – Tramstraat 48a: kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Waterschap

Dalen – aanbrengen distributieleiding parallel aan Broekkampsdijk kruisend met waterloop WL03907

Dalerpeel – plaatsen MS station waterloop WL03299