Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Van Heutszpark ong.: voor het bouwen van een woning (verlenging)

Sleen – Heirweg 38: voor het kappen van 2 eiken (geweigerd)

Vaststelling subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Talentontwikkeling

Ontwerp facetbestemmingsplan kleine windturbines in de gemeente Coevorden

Ontwerp projectplan demonstratieproject Brede Groene Dijk fase 3

Verordening individuele studietoeslag gemeente Coevorden 2020

Aanwijsbesluit weekmarkt Coevorden

Gemeente Coevorden – Gebied Zuid: voor het kappen van 8 bomen (verleend)

Gemeente Coevorden – Gebied Noord: voor het kappen van 3 bomen (aanvraag)

Gemeente Coevorden – Gebied Zuid: voor het kappen van 3 bomen (aanvraag)

Gemeente Coevorden – Gebied Noord: voor het kappen van 2 bomen (verleend)

Meppen – Toenakkers 8: voor het kappen van een eik (verleend)

Sleen – Bontekoestraat ong.: voor het bouwen van een woning (verleend)

Dalerpeel – Vlonder ong.: voor het bouwen van een woning (verleend)

Geesbrug – Meidoornlaan 6: voor het realiseren van een erker (verleend)

Oosterhesselen – Verlengde Hoogeveense Vaart 40: voor het bouwen van een kapschuur (verleend)

Meppen – Toenakkers 8: voor het verbouwen van de recreatiewoning (verleend)

Wachtum – Koematen 2: voor het verplaatsen van een carport (verleend)

Geesbrug – Boslaan ong.: voor het bouwen van een woning (verleend)

Coevorden – van Heutszpark 12: voor het kappen van twee Amerikaanse eiken (aanvraag)

Wezuperbrug – Oranjekanaal ZZ 2: voor het plaatsen van een dakkapel (verleend)

Coevorden – Burg Gautiersingel ong.: voor het plaatsen van zonnepanelen op 2 schuurtjes (verleend)

Bekendmaking ontwerpprojectplan Waterwet herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg.

Coevorden – Grutto 7: voor het uitbreiden van het bedrijfspand (verlenging)

Dalerveen – De Lichtenburg 2 BEDR: voor het uitbreiden van het kantoor (verlenging)

Erm – Ermerzand 89: voor het verbouwen van de recreatiewoning (aanvraag)

Geesbrug – Witte Menweg 4a-66: voor het verbouwen van de recreatiewoning (aanvraag)

Sleen – Schaapstreek 46: voor het bouwen van een werktuigenberging (aanvraag)

Sleen – De Goornhoek 3: voor het wijzigen van de pinautomaat (aanvraag)

Noord-Sleen – naast Zweeloërstraat 3: voor het bouwen van een woning in het kader van ruimte voor ruimte (verlenging)

Openbare vergadering algemeen bestuur waterschap 16 december 2020

Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024

Reglement Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023

Bekendmaking van aanwijzing ex artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden in Holwert-Midden Coevorden

Subsidieregeling Talentontwikkeling

Coevorden – Krimweg 20: voor het plaatsen van een prefabkantoor (aanvraag)

Dalen – Achterloo 8: voor het verbouwen van de boerderij tot woonboerderij met atelier en paardenstallen (aanvraag)