Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Schoonoord – noord- en zuidkant: organisatie Sinterklaasintocht op 19 november

Coevorden – Klinkenvlier: ontheffing Alcoholwetvergunning Plaza Sportz

Sleen – Centrum: voor de organisatie van de Sinterklaasintocht op 19 november

Noord-Sleen – De Hullen 9: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: plaatsing van een windmolen

Coevorden – Weeshuisweide: besluit omgevingsvergunning: aanleg kasteelpark

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Schoonoord – Slenerweg 1: aanvraag omgevingsvergunning; realisering vijf kamers voor verhuur

Dalen – Burg. Fonteinstraat 64: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een berk

Gees – Verlengde Hoogeveense Vaart 17: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woonboerderij

Sleen – Broeklanden 5: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg paardrijbak

Coevorden/Steenwijksmoer: aanvraag omgevingsvergunning; het kappen van drie eiken aan de Hoofdweg en Ossehaarseweg

Coevorden – verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: omzetting winkelpand naar woning en toevoeging appartement

Geesbrug – Lindenlaan 22: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een beuk

Coevorden – Gasthuisstraat 1-53, Kerkstraat 4-46, Spoorsingel 102-228: aanvraag omgevingsvergunning: renovatie woningen

Sleen – Bannerschultestraat 40: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing woning

Coevorden (Steenwijksmoer) – Veenschapsweg 19: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Oosterhesselen – E1959 (omgeving Beatrixlaan/Witte Zand): besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Schoonoord – achter Kibbelveen 3: melding omgevingsvergunning: lozing buiten inrichtingen (onderhoudsbaggerwerk)

Coevorden – Weeshuisweide: besluit omgevingsvergunning: realiseren poorten en berceau in kasteelpark

Dalen – Noordwijk 5: besluit omgevingsvergunning: het knotten van een linde

Dalen – Drift ongenummerd: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Coevorden – Friesestraat: voor het plaatsen van een hoogwerker op de openbare weg

Coevorden – Rabenhauptstraat: houden van diverse bingobijeenkomsten 2023

Erm – Steenbakkersweg 3: besluit omgevingsvergunning: het uitvoeren van aanlegwerkzaamheden

Geesbrug – Nijverheidsstraat 26: besluit omgevingsvergunning: splitsing bedrijfspand

Coevorden – Hoogehaar ongenummerd: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Dalerpeel – Oranjestraat: houden van een bingobijeenkomst

Gees – Dorpsstraat 35: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee linden

Erm – Steenbakkersweg 3: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van chalets

Dalen – De Steeg 4: besluit omgevingsvergunning: wijziging varkenshok

Sleen – De Koepen 15: besluit omgevingsvergunning: verbouwing boerderij

Gees – Lutmarsweg 3: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Provincie

Uitvoeringsregeling Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Waterschap

Benoemingsbesluit in verband met openvallen plaats in algemeen bestuur Waterschap Vechtstromen

Openbare vergadering algemeen bestuur 23 november 2022