Dalen – Ook bij de vrouw van de met het coronavirus besmette man uit Dalen is het virus geconstateerd. Het contactonderzoek voor de vrouw is inmiddels gestart. Zondagmiddag werd bekend, dat de Dalenaar het virus bij zich draagt. Hij was naar het carnaval in Tilburg geweest.

Op de website van GGD Drenthe staat steeds de laatste stand van zaken. Ook staat informatie op de website van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Man uit Dalen besmet met coronavirus (update)