Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Hoffman Outdoor Media – voor het plaatsen van reclameborden Drentse Uitmaand

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Ossehaar fase C te Coevorden’

Dalen – Broekkampsdijk 2: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw werktuigenberging

Geesbrug – nabij Handelsstraat: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw loods, perceel L782

Coevorden – Monierweg 1: melding activiteitenbesluit omgevingsvergunning: vervanging en uitbreiding wasboxen

Coevorden – Friesestraat 23: vergunning voor tijdelijke plaatsing container, steiger en telekraan

Noord-Sleen – Dorpsstraat 19: vergunning voor start Bushbikers Najaarstocht bij restaurant Wielens

Erm – Kleikoelenweg: besluit omgevingsvergunning: intrekking vergunning Kleikoelenweg ong.

Schoonoord – Slenerweg 1: besluit omgevingsvergunning: legalisering veertien bestaande verhuurkamers

Gemeente Coevorden: agenda raadsvergadering oordeelsvorming en besluitvorming op 4 juli

Gemeente Coevorden: agenda raadsvergadering oordeelsvorming en besluitvorming op 9 juli

Coevorden – Berlijnseweg 3: besluit omgevingsvergunning: aanleg in-/uitweg en plaatsing schuifpoort

Coevorden – Modem 17: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: plaatsing bedrijfshal

Schoonoord – Tramstraat 17: aanvraag omgevingsvergunning: tijdelijke plaatsing vriescontainer

Coevorden – wijk Ballast: vergunning voor Halloween spooktocht en fair

Coevorden – Van Heutszsingel 6: besluit omgevingsvergunning: plaatsing twee gevelroosters en wijziging entree

Coevorden – Hulsvoorderdijk 2: kampeerontheffing voor zomerkamp jeugdbrandweer

Gees – Holtweg 9: besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Gemeente Coevorden: verordening toeristenbelasting Coevorden

Gees – Holtweg 7: besluit omgevingsvergunning: bouw woning met schuur

Provincie

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op de hoek Noordenveldseweg-Grevenberg te Wachtum

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op de Coevorderstraatweg 19 in Geesbrug

Openstellingsbesluit GLB-NSB Productieve Investeringen op landbouwbedrijven Drenthe 2024

Waterschap

Ontwerp jaarrekening en jaarverslag 2023 waterschap Vechtstromen

Ontwerp eerste begrotingswijziging 2024 waterschap Vechtstromen

Verleende omgevingsvergunning voor uitbreiden middenspannings- en laagspanningsnet, langs de Jongbloedvaart te Holsloot

Sleen – nabij Zandzoom: verleende omgevingsvergunning voor renovatie inlaat Holslootdiep (DK16741) in waterloop WL06723

Wezup – ter hoogte van Brugstraat: omgevingsvergunning voor vervanging stuw ST03469; het aanbrengen van een in- en uitstroombed inclusief kwelscherm;het aanbrengen en hebben van taludbescherming in waterloop WL03667

Zwinderen – nabij Nijlandseweg: aanvraag omgevingsvergunning voor aanleg leiding langs het Loodiep, waterloop WL03907

Openbare vergadering algemeen bestuur 10 juli 2024